MPV (střední objem destičky)

Klinická hematologie - Plná krev

Parametr
MPV (střední objem destičky)
Referenční rozmezí
7,8 - 11
Jednotka
Interpretace snížení
Interpretace zvýšení
idiopatická trombocytopenická purpura
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události