a/A poměr arterio-alveolární tenze kyslíku, odhad indexu oxygenace - stabilní i při změnách Fi02

Klinická biochemie - Acidobáze - Astrup arteriální

Parametr
a/A poměr arterio-alveolární tenze kyslíku, odhad indexu oxygenace - stabilní i při změnách Fi02
Referenční rozmezí
okolo 0,92
Jednotka
Interpretace snížení
poruchy oxygenace
Interpretace zvýšení
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události