CK-MB (CK myokardiální izoenzym)

Klinická biochemie - Sérum - Enzymy

Parametr
CK-MB (CK myokardiální izoenzym)
Referenční rozmezí
při nezvýšeném CK do 0,5
při zvýšeném CK do 6 %
Jednotka
při nezvýšeném CK µkat/l, při zvýšeném CK celkový CK
Interpretace snížení
Interpretace zvýšení
infarkt myokardu, enormní poškození kosterních svalů
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události