Ionizované Ca

Klinická biochemie - Sérum - Ionty

Parametr
Ionizované Ca
Referenční rozmezí
děti 1,05 - 1,45
dospělí 1,03 - 1,23
Jednotka
mmol/l
Interpretace snížení
renální insuficience, hypoparatyreóza jako u celkového kalcia, lépe kvantifikuje biologicky účinnou formu v závislosti na pH
Interpretace zvýšení
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události