Mephenytoin

Toxikologie - Antiepileptika

Parametr
Mephenytoin
Referenční rozmezí
Terapeutické rozmezí 69 - 187
Kritické hodnoty nad 230

Poločas 8 hodin
Jednotka
µmol/l
Interpretace snížení
Interpretace zvýšení
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události