Nádorová onemocnění

      Existuje zhruba 150 druhů zhoubných nádorových onemocnění. Jejich příčina tkví ve ztrátě kontroly organismu nad dělením buněk, které se proto začnou rozmnožovat zcela nekontrolovaně. V Čechách ročně onemocní zhoubným nádorem okolo 45.000 lidí.

      K nejčastějším nádorovým onemocněním patří:
U žen: nádory prsu, tlustého střeva, dělohy, vaječníků, plic, žaludku, jater, ledvin, žlučníku a leukémie.
U můžů: nádory plic, prostaty, tlustého střeva, močových cest, žaludku, jazyka, nosohltanu, ledvin, jater a leukémie.

Kapitoly

Co znamená slovo „rakovina”

      Mechanismus vzniku zhoubného nádorového bujení spočívá v  nekontrolovatelném dělení buněk. Všechny buňky lidského těla žijí v složitých pospolitostech a dělí se jen tehdy, dostanou-li k tomu od jiných buněk signál. Celý tento komplikovaný proces dělení řídí geny, které jsou také zodpovědné za správný průběh dělení buněk. Geny v lidském těle jsou neustále vystaveny mnoha vlivům, které je mohou i poškodit. Většina těchto změn (mutací) nemá pro orgán nebo organismus jako celek žádné následky. Řada mutací je mimo to kontrolními mechanismy těla napravena. Jestliže však některá buňka podlehne genetické mutaci a navíc se jí podaří uniknout kontrolním mechanismům, při jejím dalším dělení může dojít k předávání chybné genetické informace dceřiným buňkám. Na konci tohoto dlouhého procesu vznikne celá generace buněk - nádor, která začne systematicky ničit okolní tkáně a obranné funkce těla. Tyto agresivně rostoucí nádory mají ještě jednu zvláštní schopnost - šířit se krevním a lymfatickým oběhem těla a usazovat se v jiných orgánech. Tak vznikají  dceřiné nádory - metastázy.
      Samotné slovo “rakovina” (v jiných jazycích např. rak, cancer nebo Krebs) je odvozeno od způsobu, jakým se nádor postupně jako rak “rozlézᔠdo okolních tkání.

Příčiny

      Příčiny vzniku zhoubného bujení nejsou dodnes přesně poznány, jsou ale známa  rizika, která mohou mít na vznik nádorových buněk vliv:

 • Dědičné předpoklady
 • Oslabený imunitní systém - například u pacientů s AIDS
 • Ultrafialové záření
 • Chemické substance vyskytující se v přírodě a potravě jako například: azbest, benzinové páry, nitrosaminy (vznikají v potravinách hlavně při uzení), aflatoxiny (toxiny plísní), těžké kovy
 • Radioaktivní záření
 • Kouření (hlavní příčina vzniku rakoviny plic)
 • Nadměrná psychická zátěž, která může oslabit imunitní systém a tím umožnit vznik nádoru.

První příznaky

      Mohou (ale nemusí) jimi být:

 • Hubnutí Neurčité a neodůvodnitelné bolesti
 • Trvalá ospalost a náhlé snížení výkonnosti
 • Krev v moči
 • Krev ve stolici
 • Krev ve sputu
 • Zvracení krve
 • Zduření hmatné přes povrch těla (například nádory prsu nebo nádorem zasažení mízní uzliny)
 • Dlouhodobé a jinou chorobou neodůvodnitelné bolesti kostí
 • Zvětšení mízních uzlin tmavě zbarvená ložiska v kůži  

      Jestliže zaznamenáte výraznější nebo dlouhodobější potíže nebo tělesné změny, poraďte se neprodleně s lékařem, ale neobávejte se hned nejhoršího. Někteří pacienti raději nejdou k lékaři, aby u nich nenašel nádor. To je samozřejmě velmi špatný postoj. Velké množství různých nádorů lze v časných stádiích dobře léčit. Pozdní stádia jsou naopak velmi těžko léčitelná. Při podezření na nádorové onemocnění je třeba jít k lékaři co nejdříve!

Rozpoznání/vyšetření

      Některé nádory se dají rozpoznat při preventivní prohlídce. Tyto prohlídky jsou důležité i proto, že se při některých nádorech typické symptomy nebo silné bolesti projevují jen zřídka, takže nádor je podle svých zjevných příznaků zjištěn až pozdě.
      Ke stanovení správné a včasné diagnózy nádorového onemocnění je někdy třeba podstoupit řadu vyšetření: vyšetření lékařem, vyšetření krve, vyšetření rentgenem a ultrazvukem, endoskopická vyšetření, počítačovou tomografii, magnetickou rezonanci, scintigrafii.
      Pokud se při těchto vyšetřeních najdou změny podezřelé z nádorového bujení, jsou operativně nebo endoskopicky odebrány vzorky příslušné tkáně, které jsou histologicky vyšetřeny a podle výsledku je stanoven další postup:

 • v případě, že vyšetření nádor nepotvrdí a podezření trvá, vyšetřování pokračuje až do vyloučení nádorového onemocnění
 • v případě, že je nádor potvrzen, je urychleně zahájena léčba.  

      Laboratorní rozbor krve, moči či jiné tělní tekutiny - například stanovení počtu červených a bílých krvinek nebo zjištění zvýšené hladiny molekul charakteristických pro nádorové buňky (nádorových markerů) - může také ukazovat na existujícího nebezpečí nádorového bujení v organismu.

Léčba

      Protože existuje mnoho druhů rakoviny, nelze říci, že by existovala nějaká jedna všude použitelná terapie. Společné jsou ovšem obecné principy léčby. V zásadě dnes platí, že včas rozpoznaná rakovina je léčitelná. V každém případě jsou šance na vyléčení tím větší, čím dříve se začne s léčbou.
      Konkrétní terapie musí být plánována individuálně, záleží na lokalizaci a typu nádoru a stádiu jeho vývoje, a také na  dalších onemocněních, které by mohla léčba negativně ovlivnit (a naopak, která by účinnost léčby mohla snižovat).
      Tumory, které tvoří metastázy, je daleko těžší vyléčit, i když i v těchto případech existují metody, které mohou nemoc omezit, zastavit a případně i zcela zlikvidovat a pomoci nemocným od bolestí a dalších obtíží.

      U nádorů, které již vytvořily metastázy v jiných orgánech, je léčba závislá na rozsahu poškození organismu jako celku a jen výjimečně je vhodná léčba chirurgická. V takových případech se léčba soustřeďuje na zničení všech nádorových ložisek (systémová léčba zářením, chemoterapií nebo hormonálními působky). Pokud to již vzhledem k rozsahu nádorového postižení není možné, omezuje se léčba pouze na tišení bolestí a udržení dobré kvality života nemocného (tzv. symptomatická nebo paliativní léčba).

Chirurgický zákrok
      Úplné vyoperování tumoru z těla představuje základ úspěšné léčby. Pokroky moderní medicíny nám dnes umožňují šetrné a přitom přesně cílené účinné zásahy.  

Ozařování
      Léčba ozařováním omezuje rozmnožování nádorových buněk a ničí je. Ozařování zasahuje intenzivněji nádorové buňky (které se rychle dělí, jsou nezralé a tedy i vysoce citlivé k poškození) než okolní zdravé, které po ukončení terapie z větší části znovu zregenerují. Je-li operace doplněna ozařováním, mohou se dostavit velice dobré výsledky.

Medikamentózní léčba
      Terapie protinádorovými léky má za cíl dosáhnout cestou krevního řečiště všechny nádorové buňky v organismu. Nejčastěji se užívají tzv. cytostatika (buněčné jedy, které znemožňují růst a dělení buněk), která dovedou zastavit množení rakovinných buněk. Tato léčba má ovšem i nežádoucí účinky, protože může postihovat zdravé buňky, především ty, které mají rychlý rozmnožovací rytmus - kostní dřeň, pohlavní buňky, vlasové kořínky.

Imunoterapie
      Soudí se, že nádorové buňky při svém vzniku \"proklouzly\" jinak pečlivému dohledu imunitního systému, a že posílení imunity by mohlo dohled znovu obnovit. Čím lépe poznáváme podstatu a průběh imunitních reakcí, tím racionálněji se můžeme snažit podporovat imunitní systém při boji s rakovinou. Je naděje, že již v blízké budoucnosti bude možné pomocí imunoterapie definitivně zlikvidovat zbytky nádoru, které v organismu zůstaly po ozařování a chemoterapii.

Jiné metody
      Při již velmi rozšířené rakovině se léčba omezuje pouze na tišení bolesti a dalších projevů nádoru a na zvýšení kvality života, protože snahy o zničení nádoru již nejsou reálné.
      Psychoonkologie se zabývá psychickými a psychosomatickými vlivy onemocnění rakovinou a podporuje pacienty, jejich rodinné příslušníky, ale také lékaře a ošetřující personál při zvládání potíží s nemocí.

Důležité upozornění

      Za jeden z hlavních pokroků moderní medicíny lze pokládat poznání, že každá rakovina je léčitelná. To ovšem platí jen tehdy, je-li nemoc zachycena velice brzy. A nemoc může být včas diagnostikována jen za pomoci pravidelných preventivních prohlídek, kdy se ještě neprojevují žádné potíže. Využijte proto možnosti a dejte si  udělat test na včasné rozpoznání rakoviny.

Prevence

      Evropský kodex o boji proti rakovině obsahuje 10 pravidel chování, díky nimž může člověk nejen omezit nebezpečí vzniku rakoviny, ale i zlepšit svůj zdravotní stav:

 1. Nekuřte! Kuřáci by měli přestat kouřit tak rychle, jak jen je to možné a již nikdy nekouřit.
 2. Snižte konzumaci alkoholu! To platí i pro pivo, víno a sekty.
 3. Zvyšte denní spotřebu čerstvého ovoce, zeleniny a obilovin bohatých na vlákninu.
 4. Snižte váhu, starejte se více o tělesný pohyb a omezte spotřebu tučných potravin!
 5. Omezte dlouhé pobyty na přímém slunci, což platí zvláště pro děti.
 6. Dodržujte předpisy, kterými jste chráněni před rakovinotvornými látkami. Přesně dodržujte zdravotní a bezpečnostní předpisy při kontaktu s nebezpečnými látkami.
 7. Jděte k lékaři, cítíte-li nezvyklou bolest či otok, při nehojících se aftech v ústech, při nezvyklých změnách na kůži nebo když dochází k abnormálnímu krvácení.
 8. Jděte k lékaři, máte-li trvalé potíže jako například chronický kašel nebo dlouhodobé chraptění, pocítíte-li změnu při stolici nebo močení, případně dojde-li k náhlému snížení váhy.

  Pro ženy:
 9. Dejte si preventivně dělat výtěry z děložního.čípku.
 10. Prohlížejte a prohmatávejte si často své prsy.

Související

Nádorová onemocnění
Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

0
1ema3. 3. 2013 16:51:44
Dobry vecer,chtela bych se zeptat mam takovej problem a uz to trva delsi dobu.nejdriv sem si myslela ze mam zanet dutin mela sem tlak v leve casti obliceje az dolu do krku,ale najednou to ustoupilo jen do krku to sem nemohla polikat tak sem sla na ORL a ze ma natekli koren jazyku ale mam bolesti dal a je to horsi jakmile polknu uz to neni v krku ale nizna hrudni ksti kdyz polknu nebo se napiju jim cokoli tak citim bolest citim jak to tama nemuze protect jak se to tlaci a pak jak to projde nebo jen polknu a citim jak se tlaci vzduch ven.a mam uz asi tak mesic potize se stolici budto je ridka nebo tekuta a nekdy hlenovita nekdy vyjde jen vzduch a kdyz se utru tak je tam zazloutli hlen.bolesti v brise je to cim dal horsi sem dychava spatne spim.Muzete mi poradit?
0
2jarda.salava&seznam cz.16. 2. 2014 16:13:11
tmavá krev ve stolici, záření prostaty skončilo únor 2013, problémy začly září 2013, k tomu lymfedén obou končetin, špatná funkce střev, hormom Bicaluplex, zácpy a stolice třeba 10x. Je ńáké řešení? spolupráce s onkologem špatná, stav velmi špatný - prosím o pomoc děkuji Salava Jaroslav
0
3slajsovap@email.cz5. 11. 2022 17:11:29
Dobrý den,chtěla bych se zeptat jsem dva roky po operaci prsu,teď marodim s infekci močových cest ,užívám Biseptol ,3 den a potřebovala jsem vytřit teď mi boli prso mohla jsem si prosím ublížit .Děkuji

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události