Nádory srdce

Primární srdeční nádory pocházející z buněk vlastních srdci jsou vzácné, sekundární (metastatické) nádory jsou 30 až 40 krát častější. Nádory se mohou nacházet ve všech strukturálních součástech srdce - endokardu (srdeční nitrobláně), myokardu (srdeční svalovině) a epikardu (přísrdečníku, tj. bláně, která je útrobním listem osrdečníku a leží na povrchu srdeční svaloviny). Napodobují jiná srdeční onemocnění a často se diagnostikují náhodně.

Kapitoly

Primární srdeční nádory

Maligní (zhoubné) nádory srdce mohou vzniknout z kterékoli srdeční tkáně, jsou velmi vzácné a vyskytují se většinou u dětí. Nejčastější jsou sarkomy (tj. nezralé nádory z embryonální - zárodečné tkáně, z které se v organizmu vytváří pojivo, svalstvo a cévy).

Přítomnost nádoru může signalizovat náhle vzniklé srdeční selhání, rychlé nahromadění krvavého perikardiálního výpotku, často s tamponádou, a různé poruchy srdečního rytmu, zejména při růstu nádoru v svalovině komor.

Nádory metastazují do páteře, prorůstají do sousedních měkkých tkání. Prognóza je špatná. Léčba je omezena na aktinoterapii (ozařování), chemoterapii (léčbu cytostatiky, tj. léky zamezujícími dělení nádorových buněk) a léčbu komplikací.

Benigní (nezhoubné) nádory představují naprostou většinu srdečních nádorů. Mikroskopicky jde nejčastěji o tzv. myxomy (nádory hlenovitého charakteru vycházející z embryonální pojivové tkáně - mezenchymu), méně často se vyskytují další nádory: rhabdomyom (nádor srdeční svaloviny), fibrom (nádor vazivové tkáně), lipom (nádor tukové tkáně), teratom (nádor embryonálního původu vycházející k tkáně, která je zcela cizí místu výskytu nádoru, často obsahující více druhů tkání ze všech zárodečných listů) a perikariální cysty (ohraničené útvary s vlastní výstelkou a obvykle tekutým obsahem, vycházející z tkáně osrdečníku).

Nejčastější z benigních nádorů - myxomy - jsou obvykle kulovité útvary na stopce, uložené v levé nebo pravé síni, případně v obou síních, méně často v komorách. Jen v 15 % jsou bezpříznakové. Asi u 50 % nemocných postižených nádorem dochází  k embolizaci (vmetnutí) odloučených nádorových hmot do systémového nebo plicního oběhu, někdy s dramatickými příznaky podle velikosti vmetků. Mohou být provázeny horečkami, takže imitují infekční endokarditidu (zánět srdeční nitroblány). Další příznaky jsou podmíněny uzávěrem chlopní mezi síněmi a komorami - ve fyzikálním poslechovém nálezu napodobují mitrální nebo trikuspidální vadu (viz. článek Chlopenní vady), vedou k příznakům plicního nebo systémového žilního městnání (srdečního selhávání), při úplném uzávěru chlopně vázaném na určitou polohu způsobují synkopy (krátkodobé ztráty vědomí), v nepříznivém případě mohou způsobit i náhlou srdeční smrt (viz. články Synkopa a Náhlá srdeční smrt).

Diagnóza myxomu je echokardiografická (ultrazvukovým vyšetřením srdce). Léčba myxomu je kardiochirurgická. Radikální odstranění nádoru však vzhledem k jeho možnému uložení v oblasti převodního srdečního systému není vždy snadno proveditelné a recidivy nádoru po operaci jsou relativně časté.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události