Tělesné systémy

K pochopení činnosti jednotlivých orgánů lidského těla je třeba studovat tělesné systémy, tj. skupiny navzájem spolupracujících orgánů. V lidském těle pracují tyto systémy: trávicí systém, dýchací (respirační) systém, vylučovací systém, pohlavní (reprodukční) systém, srdečně – cévní (kardiovaskulární) systém, mízní (lymfatický) systém, nervový systém, hormonální (endokrinní) systém, kostra (skelet), svalstvo (muskulatura) a kůže. V následujících kapitolách jsou všechny systémy postupně popsány.

Orgány jednoho tělesného systému jsou zařazeny do jedné skupiny nejen proto, že navzájem spolupracují na stejné funkci, ale také proto, že obsahují tkáně stejného typu. Existují 4 hlavní typy tkání a každý orgán je tvořen alespoň jedním z nich.

Epiteliální tkáň (epitel, výstelka) je tkáň, která pokrývá nebo vystýlá tělesné orgány. Epitel často vyměšuje různé látky, například hormony.

Svalová tkáň má schopnost stažení (kontrakce). Tím umožňuje pohyb lidského těla jako celku i pohyb jeho jednotlivých částí. Srdce je tvořeno z velké části zvláštním typem svalové tkáně.

Pojivová tkáň, která zahrnuje kosti, šlachy a vazivo, spojuje, zpevňuje a vyplňuje jednotlivé části těla. Tato tkáň může být buď řídká a měkká, když slouží k propojení mezi různými tkáněmi a uvnitř orgánů, nebo hustá a pevná, jako jsou například šlachy, vazy a kosti.

Nervová tkáň se vyskytuje pouze v nervovém systému. Pomáhá jednotlivým částem těla v harmonické činnosti obstaráváním rychlé a účinné komunikace a kontroly. Nervová tkáň je tvořena buňkami a jejich výběžky. Ačkoliv jiné tkáně, například pojivová tkáň, spolupracují s nervovou tkání, nemohou do ní proniknout (infiltrovat).

Další části

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události