Metabolizmus

Složité procesy, které pomáhají udržovat normální funkci našeho těla, jsou v těle účinně kontrolovány chemickými látkami zvanými enzymy a hormony. Enzymy ovlivňují procesy látkově přeměny tak, aby vznikaly látky nezbytné pro tělesné buňky, zatímco hormony kontrolují činnosti významné pro celý organizmus, například růst a nebo využití energetických zásob.

Jako látkovou přeměnu (metabolizmus) označujeme všechny chemické procesy, které se odehrávají v těle a které mu umožňují růst a rozmnožovat se. Metabolizmus sestává ze dvou naprosto odlišných, ale doplňujících se procesů zvaných katabolizmus a anabolizmus. Katabolizmus má za účel získat energii štěpením cukrů, tuků a bílkovin. Energie uvolněná katabolizmem je využita k práci svalů, určité množství energie se ztrácí přeměnou na teplo. Anabolizmus se vyznačuje využitím přijaté potravy k tvorbě energetických zásob, umožňuje růst, rozmnožování a obranyschopnost organizmu vůči infekčním chorobám. V době růstu u dětí a dospívajících převažuje energetický příjem ze štěpení potravy nad energetickým výdejem tak, aby bylo zajištěno dostatečné množství energie pro růst. V dospělosti vede nadměrný energetický příjem k tvorbě tukových zásob v tkáních, a naopak příliš velký výdej energie má za následek ztrátu tělesné váhy.

Odbourávání cukrů

Mnoho našich energetických požadavků je zajištěno štěpením cukrů z potravin (například z chleba nebo brambor) na jednoduché cukry. Nejobvyklejší cukry získané z potravy jsou glukóza, fruktóza a galaktóza. Tyto cukry jsou nejprve transportovány do jater, kde jsou fruktóza a galaktóza přeměněny na glukózu. (viz kapitola 9).

Buňky získávají energii z glukózy jejím rozštěpením na látku zvanou kyselina pyrohroznová. Energie uvolněná tímto procesem je dočasně uchovávána ve formě vysokoenergetické sloučeniny – adenosintrifostátu (ATP).

Odbourávání tuků a bílkovin

Tuky a bílkoviny jsou důležitou složkou naší potravy. Jestliže je příjem cukrů nízký, mohou být tuky a bílkoviny použity jako zdroj energie.

Když dojdou cukerné zásoby energie, tukové molekuly jsou rozštěpeny na glycerol a mastné kyseliny, a tyto látky jsou zprácovány dále odděleně. Glycerol je přeměněn v játrech na glukózu, a tak vstupuje na cestu štěpení glukózy.

Bílkoviny přijaté v potravě jsou rozštěpeny na aminokyseliny nutné pro růst a pro tvorbu enzymů, které urychlují všechny buněčné metabolické procesy.

Mnoho metabolických poruch je způsobeno nedostatkem, resp. špatnou funkcí enzymů po narození. Tento deficit může vést k hromadění jedovatých látek v těle.

Poruchy v produkci hormonů jsou další skupinou metabolických chorob. Například cukrovka je způsobena snížením produkce hormonu inzulínu v slinivce břišní. Bez inzulínu tělesné buňky nemohou přijímat a štěpit glukózu.

Další části

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události