Stavba těla

Lidské tělo je tvořeno mnoha různými tělesnými orgány. Většinu orgánů lidského těla spolu s jejich doprovodnými strukturami lze rozdělit na základě jejich povahy do jednotlivých skupin – tělesných systémů. Každá skupina orgánů, která tvoří jeden tělesný systém, je zodpovědná za specifickou tělesnou funkci. V zásadě všechny tělesné systémy – a také všechny buňky, která jsou základními stavebními kameny orgánů a tkání – udržují zdraví a vnitřní rovnováhu lidského těla za neustále se měnících okolností.

Další části

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události