Membrány

Membrány jsou jednoduché vrstvy tkáně, které pokrývají, vystýlají nebo rozdělují tkáně, resp. orgány. Existuje 5 hlavních typů membrán.

Slizniční membrány tvoří především výstelku dutých útrob, například zažívací roury nebo dýchacích cest.

Synoviální membrány pokrývají vnitřní povrchy kloubů a povrchy šlach.

Serózní membrány obalují orgány v hrudníku a břiše.

Speciálním typem membrán jsou meningy, které kryjí mozek a míchu.

Na mikroskopické úrovni je každá z miliónů buněk, ze kterých jsou naše těla složena, i drobounké prostory uvnitř těchto buněk, zvané organely, ohraničeny a rozděleny nějakým typem membrány. Jak název napovídá, slizniční membrány obsahují specializované buňky produkující hlenovitou tekutinu zvanou sliz (hlen). Důležitou funkcí slizničních membrán je ochrana proti infekci (obsahují protilátky – "obranné jednotky" lidského těla), slizniční membrány také udržují naše hrdla, nosní dírky a celý zažívací i dýchací trakt vlhké a pružné.

Některé slizniční membrány, především v dýchacích cestách, obsahují buňky se speciální funkcí. Vyrůstají z nich výrůstky zvané řasinky, které vypadají jako vlasy. Ty se pohybují vlnivým způsobem tak, že napomáhají pohybu škodlivých cizích částic, například prachu, zpět do hrdla, odkud mohou být vykašlány z těla ven.

Membrány vystýlající střeva jsou složeny do výběžků majících tvar prstů. Tyto výběžky se nazývají klky (villi), a jejich význam spočívá ve zvětšení vnitřní plochy střeva využitelné pro trávení a vstřebávání potravy.

Další slizniční membrány jsou také v pohlavním systému. Především je to výstelka dělohy (endometrium), která je odloučena každý měsíc během menstruace.

Synoviální membrány jsou v pohyblivých kloubech, kde mají tvar vaků naplněných mazací (lubrikační) tekutinou zvanou synoviální tekutina. Šlachy jsou pevné pruhy tkáně připojující svaly ke kostem. Jsou obaleny pochvou ze synoviální membrány, která plní ochrannou a lubrikační funkci.

Serózní membrány chrání orgány v hrudníku a břiše a výrazně zmenšují tření při jejich vzájemném pohybu. V hrudní dutině jsou dvě serózní membrány zvané pohrudnice (pleura parietalis) a poplicnice (pleura pulmonalis). V břišní dutině jsou orgány pokryty serózní membránou nazvanou pobřišnice (peritoneum).

Membrány mají speciální funkci na začátku každého nového života. Vyvíjející se plod je v děloze obalen speciálním blanitým obalem zvaným plodový (amniový) vak. Tento vak je vyplněn tekutinou, ve které plave plod. Vak vytváří ideální tlumivý ochranný systém. Po porodu dítěte jsou plodové obaly vypuzeny z dělohy spolu s placentou.

Další části

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události