Dýchací systém

Kyslík je nejdůležitější látka, na které trvale závisí náš život – je nezbytný pro každou buňku a každou tkáň v těle, které jí využívají k uvolnění energie nutné k udržení života. Kyslík je přiveden do těla při nádechu, distribuován po těle krevním oběhem a odpadní produkty ve formě kysličníku uhličitého jsou z těla odstraňovány při výdechu. Proces výměny plynů (kyslík, kysličník uhličitý) mezi zevní atmosférou, resp.dýchacími cestami, krví a tkáňovými buňkami se souborně nazývá dýchání. Procesu dýchání slouží orgány dýchacího ústrojí nosní a ústní dutina, hltan, hrtan, průdušnice, průdušky a plíce. Dýchání se účastní také bránice a ostatní dýchací svaly.

Další části

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události