Systém lymfatických cév

Systém mízních (lymfatických) cév je dalším z cévních tělesných systémů, které rozvádějí tekutinu po těle. Lymfatické cévy odvádějí přebytek tekutiny, cizorodé částečky a jiné materiály z tělesných tkání. Tento systém se tak podílí na zacházení s odpadními a potenciálně škodlivými látkami. V tom úzce spolupracuje s krví, zvláště s některými bílými krvinkami, především lymfocyty, které jsou nezbytné pro zajištění obranyschopnosti organizmu.

Další části

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události