Močový měchýř (vesica urinaria) a močová trubice (uretra)

Močový měchýř je dutý orgán tvořený silnou svalovinou, který leží v dolní části pánve mezi stydkou kostí a konečníkem. Je to čtyřstranný nálevkovitý vak mající podobu obrácené pyramidy. Základna této pyramidy poskytuje plochu, na níž leží tenké střevo nebo u žen děloha.

Zajímá Vás více? Pokračujte také na informačním webu musimcasto.cz

Stěny močového měchýře se skládají z řady svalových vrstev, které jsou schopné se roztáhnout, když se močový měchýř plní, a naopak i se stáhnout, aby jej vyprázdnily. Ledviny produkují moč téměř nepřetržitě. Tato moč je odváděna močovody, které proráží šikmo stěnu močového měchýře a ústí do jeho dutiny.

Močový měchýř funguje skoro jako balón s trvale narůstajícím tlakem, když se plní; svalová vlákna měchýře umožňují značné roztažení přizpůsobováním se objemu moče, dokud měchýř není téměř plný. Jakmile se měchýř brání dalšímu rozšíření, začneme vnímat potřebu vyprázdnění moče.

Močovody – trubice, kterými moč prochází z ledvin do měchýře – ústí do močového měchýře blízko zadních rohů jeho horní plochy. Ústí močovodů do měchýře jsou opatřena jednosměrnými chlopněmi, které brání zpětnému toku moče do ledvin, když je měchýř příliš plný.

Moč se vyprazdňuje ven z těla močovou trubicí, která vychází z nejnižšího místa měchýře. Běžně je tento otvor uzavřen svěračem, kruhovým svalem, který svým stahem močový měchýř uzavírá. Když močíme, tento svěrač se uvolní a současně se stahem stěny vyprázdní moč z močového měchýře.

U dospělého muže měří močová trubice v průměru 20 cm (asi 8 palců) a skládá se ze tří částí. První neboli prostatická část je dlouhá asi 2,5 cm (1 palec) a jde od svěrače nebo chlopně ve výtokové části měchýře skrz tkáň prostatické žlázy. Střední část močové trubice, procházející svalově-vazivovou přepážkou mezi stydkými kostmi, je dlouhá jen asi 12 mm (1/2 palce) a je nazývána membranózní uretra. Konečná nejdelší část je přes 15 cm (6 palců) dlouhá a nazývá se spongiózní nebo kavernózní uretra. Prochází pyjem a končí v zevním ústí močové trubice (štěrbina na špičce penisu).

U žen je močová trubice kratší a její jedinou funkcí je být přepravním kanálem pro vyprázdnění moče. Má průměr asi 1 cm (1/3 palce) a je obklopena slizničními žlázami. Skutečnost, že je tak krátká a ústí do poměrně nechráněné, potenciálně kontaminované oblasti vysvětluje, proč ženy často trpí na močové infekce.

Zajímá Vás více? Pokračujte také na informačním webu musimcasto.cz

Moč

Obsah tekutiny uvnitř buněk je udržován ve velmi přesném složení. Určité toxické látky, jako jsou močovina (urea) a kyseliny, jsou v tkáních trvale vytvářeny, a tak musí být odstraňovány, aby se jejich koncentrace v krvi udržela přijatelně nízká. Obsah určitých dalších látek, jako jsou sůl a voda, musí také být udržován v přesném rozmezí, a tento proces, homeostáza, je hlavní funkcí ledvin. Prostě je nutný velmi pružný systém, zvláště proto, že příjem tekutin kolísá od nuly až do 10 litrů (2,5 galonu) za den.

Definitivní složení moče, která je vylučována, závisí na tom, jaké toxické látky tělo vytváří. Ve skutečnosti vše, co se nachází v moči, je přítomno také v krvi: pouze se liší koncentrace, ta v moči výrazně kolísá, aby se koncentrace v krvi udržela v úzkém rozmezí.

Nepříjemný zápach, který často moč mívá, je způsoben jejím rozkladem bakteriemi ze vzduchu. Zápach čerstvé moče není tak nepřijatelný.

Celý proces tvorby moče je nesmírně důmyslný a složitý, ale konečným výsledkem je vytvoření tekutiny, v níž mohou být z těla odstraněny odpadní a další přebytečné látky, například sodík. Asi 1200 litrů (250 galonů) krve proteče denně ledvinami, a z ní je zformováno asi 110 litrů (25 galonů) filtrátu. Téměř všechna tekutina z filtrátu je zpětně vstřebána a zůstává pouze 1 – 1,5 litru (2 – 3 pinty) moče, což je průměrné množství moče vyloučené za 1 den.

Řízení močového měchýře

Normálně močový měchýř u dospělých snese náplň asi 1/4 litru (půl pinty) moče před tím, než pocítíme náplň měchýře; a vyprázdnění (močení) nastane zpravidla dříve, než je náplní půl litru (celá pinta) moče. Když se měchýř naplní, roztažené svaly ve stěnách vysílají signály do míchy. U malých dětí toto vede reflexní akcí k okamžitému automatickému vyprázdnění měchýře. S postupným nácvikem je tento reflex pozvolna potlačen regulací z vyšších mozkových center. Jestliže se příznaky naplnění měchýře objeví v nevhodnou dobu, mozek vyšle pokyny k relaxaci do stěn močového měchýře, a tak umožní jeho další plnění, než jsou signály přeplnění měchýře znovu vnímány.

Další části

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události