Dehydratace

Mezi projevy dehydratace patří především sucho v ústech a očích, nízký krevní tlak, scvrkávající se pokožka či mdloby a závrať. Nedodržování pitného režimu se objevuje především u dětí a starších lidí. Pobyt v horku a tělesná námaha však mohou být při dehydrataci nebezpečné pro každého. Pravidelný příjem tekutin je nutný především v případě průjmu, zvracení a horečky, neboť u nich tělo vydává mnohem více tekutin než obvykle. Proto je někdy nutné pacienta přemístit do nemocnice, kde mu jsou tekutiny podávány žilní linkou. Pokročilou dehydrataci lze rozpoznat podle malátnosti, zrychleného a špatně hmatného tepu či zástavě močení. Pokud tyto příznaky zpozorujeme, je nutné ihned přivolat lékaře a v případě bezvědomí rovnou záchrannou službu.

Dehydrataci mohou vyvolat dokonce i léky, a to v případě špatného dávkování diuretik, jež organismus odvodňují. Pokud se objeví první známky dehydratace, konzultuje dávky léku s doktorem. Cukrovka, obzvláště pokud není léčena, může dehydrataci taktéž způsobit, neboť glukóza přestupuje do moči, čímž je zabraňováno zpětnému vstřebávání vody do těla. Moč je tak méně koncentrovaná a obsahuje vyšší množství vody, než by měla. Symptomem cukrovky je také velká žízeň.

Mezi méně časté onemocnění patří také žíznivka neboli diabetes insipidus, při které chybí antidiuretický hormon, jenž má na starosti zpětné vstřebávání vody z moči. Organismus tak není schopen v sobě zadržet vodu a nemocný je nucen k neustálému přijímání tekutin (až 20 litrů denně!). Pokud nemá přístup k tekutině, může být ohrožen na životě.

Nejdůležitější je u dehydratace hlavně prevence, která spočívá v pravidelném pitném režimu. Při nastupující dehydrataci přijímáme nesycenou minerální vodu a stejné množství normální vody či čaje. Při průjmech a zvracení, kvůli kterým se může dehydratace také objevit, lze užívat rehydratační roztok, který je běžně dostupný v lékárně. Dávkujeme ho dle doporučení, avšak nezapomeneme užívat i normální vodu či čaj.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události