Chlamydie

Jako chlamydie se označují mikroorganizmy, které vyvolávají následující onemocnění: psitakózu, venerický lymfogranulom, trachom a inkluzní konjuktivitidu, a které se nyní řadí do rodu Chlamydia (také Bedsonia, Miyagawanella). Chlamydie tedy mohou vyvolávat jak infekční oční záněty, tak záněty močové trubice, vejcovodů, děložního hrdla, genitálu a také i záněty plic nebo kloubů.

Chlamydie jsou sexuálně přenosné.

Kapitoly

Příčiny/rizikové faktory

Chlamydie jsou nepohybliví, přísně nitrobuněční paraziti. Množí se v cytoplazmě buněk hostitele (tedy pacienta), a proto byly dříve považovány za viry. Podobají se však více bakteriím, protože obsahují obě nukleové kyseliny, mají buněčnou stěnu svým chemickým složením podobnou stěně bakterií (a  sice gram - negativních), obsahují ribosomy, množí se dobře ve žloutkovém vaku kuřecího zárodku a jsou citlivé na podávání antibiotik ze skupiny tetracyklinů, erytromycin a některé z novějších fluorochinolonů.

Rod Chlamydia se dělí na tři druhy: Chlamydia psittaci (je to původce onemocnění zvaného psitakóza), Chlamydia pneumoniae a Chlamydia trachomatis, která zahrnuje 15 sérotypů. Sérotypy A, B, Ba a C jsou původci onemocnění trachomu, sérotyp D až K je původce nemocí přenášených sexuálně (sérotypy D, E a F tvoří více než 70 procent bakteriálních nálezů zjištěných v lidském genitálním ústrojí). Sérotypy L1 a L2 vyvolávají onemocnění venerickým lymfogranulomem, kdežto sérotyp L3 je původcem myší pneumonitidy (tj. zánětu plic).

Chlamydia trachomatis je nyní nejčastější příčinou sexuálně přenosných nemocí; dále je původcem tzv. Reiterova syndromu, novorozenecké konjuktivitidy a pneumonie (zápalu plic), získané přenosem z infikované matky na novorozence. Podle některých studií se Chlamydia trachomatis až ve 20 procentech podílí na vzniku faryngitidy (tj. zánětu hltanu) u dospělých osob. Chlamydia pneumoniae se dříve považovala za sérotyp Chlamydia psittaci. Dnes se považuje za samostatný druh, který je častým původcem pneumonie, zvláště u mladých lidí.

Chorobopis

Manifestní klinické příznaky onemocnění vyvolaného mikroorganizmy z rodu Chlamydia se liší podle typu vyvolané choroby. Psitakóza (neboli ornitóza, neboli papouščí nemoc) je infekční atypická pneumonie (tj. zápal plic) způsobená Chlamydia psittaci a přenášená některými ptáky. Venerický lymfogranulom je pohlavní infekční nemoc vyvolaná Chlamydia trachomatis, která se projevuje kožní vyrážkou postupně se měnící ve vředy v oblasti genitálu. Trachom je infekční onemocnění oka vyvolané Chlamydia trachomatis a jedná se o nejčastější příčinu infekčního oslepnutí. Inkluzní konjunktivitida (zánět očních spojivek) je zánětlivé infekční onemocnění pohlavně přenosné vyvolané Chlamydia trachomatis, k zavlečení infekce do oka dochází po kontaktu ruky s infikovaným genitálem a následně okem.

Rozpoznání/vyšetření

Na diagnózu postižení pacienta infekčním onemocněním vyvolaným chlamydiemi lze usoudit podle manifestních klinických příznaků podle typu vyvolané choroby. Chlamydie lze dobře izolovat z infikovaných tělesných sekretů i postižených tkání, a sice při mikrobiologickém vyšetření vypěstováním na buněčných kulturách. Průkaz existence protilátek v krevním séru nemocného lze rovněž provést buď vyšetřením metodou přímé imunofluorescence nebo enzymoimunoanalýzou. K dispozici jsou i sérologické testy, které jsou vhodné zvláště k vyloučení infekce u osob s nízkou dispozicí k existenci této nákazy.

Léčba

Léčení jednotlivých typů onemocnění, které mohou chlamydie vyvolat, se liší podle vyvolané choroby a jsou probrány v příslušných kapitolách. Obecně lze říci, že chlamydie je možné likvidovat podáváním antibiotik, a to ze skupiny tetracyklinů, nebo dále erytromycinem a také některými zástupci ze skupiny fluorochinolonů.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události