Svalový systém

Každý pohyb těla od mrknutí očního víčka až po skok do vzduchu je umožněn svaly a šlachami – svalový stah, který hraje rozhodující roli v přenosu síly ze svalu na kost, uskuteční pohyb. Činnost svalů je podložena propracovaným mechanizmem, který umožní nejen celkem jednoduchou činnost, jako je otočení hlavy, ale také složité činnosti vyžadující zapojení mozku, nervů a smyslových orgánů.

Další části

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události