Šlachy

Šlachy hrají při zajištění pohybu lidského těla velmi důležitou roli. Spojují aktivní článek pohybového řetězce – tělo svalu, s pasivní částí – obvykle kostí – určenou k posunu. Síla stahujících se svalových vláken je soustřeďována a přenášena šlachou na kost ve formě tahu, čímž se následně docílí posunu kosti.

Šlachy jsou jakési nástavce nebo prodloužení svalů a jsou tvořeny pevnou neelastickou pojivovou tkání. Šlachy obsahují velmi málo nervových zakončení, a mají chudé krevní zásobení. Na jedné straně vycházejí ze svalového bříška a na druhé straně jsou pevně připojeny k cílové kosti, některá z vláken šlachy jsou vlastně součástí kostní struktury.

Některé šlachy jsou uloženy těsně pod kůží a lze je snadno nahmátnout. Příkladem jsou třeba šlachy svalů ohýbajících kolenní kloub (tzv. ischiokrurální svaly), uložené na zadní straně kolena. Šlachy je možné najít také tam, kde je v poměrně malém prostoru velké množství kloubů, a kde šlachy zaberou mnohem méně místa než objemné masité svaly. Například se jedná o šlachy uložené na hřbetní i dlaňové straně ruky , či na hřbetu a plosce nohy, přičemž svalová bříška tvořící tyto šlachy jsou uložena vysoko na předloktí, resp. bérci.

Neobvyklá šlacha se nachází v případě svaloviny srdce, která má důležitou čerpací funkci. Jedná se o pruhy ztluštělé vazivové tkáně tvořící pevné pásky uvnitř srdečního svalu, které zpevňují jeho stavbu a zároveň tvoří podpůrné prstence v místech napojení velkých krevních cév na srdce.

Vazivové pochvy

Šlachy jsou v místech, kde se kříží nebo kde jsou v těsném kontaktu s jinými strukturami, uzavřeny ve vazivových pochvách, aby se zde mohly hladce, bez tření a bez nebezpečí opotřebení pohybovat. Příkladem jsou šlachy v hlezenním kloubu (laicky "kotníku") a v zápěstí. Šlachová pochva má tvar rukávu s dvojitou stěnou, aby izolovala, chránila a promazávala šlachu, aby se možnost poškození šlachy tlakem nebo třením snížila na minimum. Prostor mezi dvěma stěnami šlachové pochvy obsahuje tekutinu, takže tyto vrstvy po sobě snadno kloužou.

Lidský organizmus nemůže vydržet opakovaný jednostranný pohyb, aniž by byl poškozen zánětem. Odpočinková fáze je nezbytná pro doplnění mazací (lubrikační) tekutiny. Jestliže není šlacha dostatečně promazána, začnou se o sebe dřít obě vrstvy šlachové pochvy. Pokud jednostranný pohyb pokračuje, začne být jednak bolestivý, jednak se objeví skřípavý zvuk zvaný krepitus.

Popsaný stav je základem zánětu šlachové pochvy (tzv. tendosynovitida). Často vzniká v případě, když je náhle a jednostranně využita určitá skupina svalů.

Další části

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události