Klouby a vazy

Jednotlivé kosti jsou navzájem spojeny klouby. Kosti musí být spojeny pevně, ale zároveň musí být zajištěna různá míra jejich vzájemné pohyblivosti. Oba tyto požadavky splňují právě klouby. Například páteř je nejen pevnou oporou trupu, ale chová se i jako pohyblivý mechanizmus složený z mnoha částí.

Rozeznáváme 2 hlavní typy kloubů – pohyblivé (mobilní) neboli synoviální a pevné (fixní) neboli vazivové. Synoviální klouby jsou uspořádány tak, aby umožnily velký rozsah pohybu; jsou vystlány kloubním mazem zvaným synovie. Pohyb ve vazivovém kloubu je omezen vazivovou tkání.

Kromě těchto 2 typů existují v těle ještě klouby tvořené kostí a chrupavkou. Protože chrupavka je velmi pružná, umožňuje velký rozsah pohybu bez potřeby synoviální kloubní membrány. Příkladem chrupavčitých kloubů je spojení mezi žebry a hrudní kostí.

Synoviální klouby

Synoviální klouby můžeme dále dělit podle rozsahu pohybu, kterého jsou schopny. Kladkové klouby, například loket, koleno nebo klouby prstů, umožňují ohnutí a natažení. Skluzné klouby umožňují klouzání ve všech směrech, protože protilehlé povrchy kostí jsou zploštělé a mírně zakřivené. Příkladem skluzných kloubů jsou klouby mezi páteřními obratly, klouby zápěstí a nártu nohy. Čepové klouby na krku v oblasti baze lebky a v lokti mezi kostí pažní a loketní jsou speciálními typy kladkových kloubů, které umožňují rotaci kolem čepu. Čepový kloub na krku umožňuje otáčení hlavy a v lokti umožňuje otáčení předloktí, a tím takové pohyby jako je otočení kulatou klikou u dveří nebo použití vývrtky. Klouby, ve kterých je možný pohyb v kombinacích podle tří navzájem kolmých os, se nazývají kulové (kulovité) klouby. Hlavice i jamka kloubu jsou částmi plochy koule. Příkladem kulového kloubu je kloub kyčelní nebo ramenní.

Konce kostí jsou pokryty silným elastickým materiálem zvaným kloubní chrupavka. Celý kloub je uzavřen ve velmi pevném kloubním pouzdře tvořeném tuhou vazivovou tkání. Kloubní pouzdro drží kloub pohromadě, a tak brání jakémukoliv abnormálnímu pohybu.

Vnitřek kloubu vystýlá synoviální membrána, produkující kloubní maz (synovie). Synovie promazává kloub a brání jeho oschnutí. Za určitých podmínek, kdy dojde k onemocnění synoviální membrány, například revmatoidní artritidou, může být tato membrána odstraněna. Avšak zdravá synoviální membrána je pravděpodobně nezbytná k prevenci opotřebení kloubu.

Kolenní kloub

Kolenní kloub je velmi komplikovaný kladkový kloub. Konec kyčelní kosti je hladce zaoblený a dobře uložený v miskovitě zformovaném vrcholu kosti holenní . Povrch kostí je kryt chrupavkou.

K další stabilizaci kloubu při zachované volnosti pohybu jsou v prostoru kolenního kloubu na obou stranách uloženy 2 chrupavčité ploténky, zvané menisky. Menisky se trhají při sportovních úrazech , a mohou být v tom případě chirurgicky odstraněny. Koleno může fungovat i bez nich, ale zdá se, že nepřítomnost menisků zvyšuje jeho opotřebení, takže později v životě může kloub onemocnět zánětem.

Aby byl kloub zvlhčen, je jeho vnitřní povrch omýván synoviální tekutinou. Existují také přídatné váčky s tekutinou zvané tíhové váčky (burzy), které leží v kloubu a fungují jako polštáře (tlumiče) proti prudké zátěži. Pevnost a stabilita kloubu je zajištěna vazy (ligamenty). Vazy leží po obou stranách kolenního kloubu a uvnitř v jeho středu. Pohyb v kolenním kloubu je ovládán stehenními svaly. Svaly vpředu koleno natahují a zadní svaly stehna jej ohýbají.

Horní konce stehenních svalů jsou připojeny ke kyčli a na vrchol stehenní kosti.V dolní části se mění ve vazivové šlachy, které překřižují koleno a jsou připojeny k holenní kosti (viz kapitola 3).

Aby šlacha stehenního svalu nedrhla při pohybu vpředu o kloub je posílena kostí, zvanou čéška (patela). Čéška je celá uložena ve šlaše. Leží nad dolní částí stehenní kosti v rýze vystlané chrupavkou a zvlhčované synoviální tekutinou. Jako tlumič nárazů slouží čéšce také 2 další tíhové váčky (burzy).

Koleno je zásadně důležité pro pohyb. Při každém kroku se ohýbá, aby umožnilo přenesení dolní končetiny vpřed bez nárazu na zem – jinak by mohla být dolní končetina přehoupnuta vpřed jen nahýbáním pánve, jak je to typické pro chůzi s neohebným kolenem. Jakmile je noha vpředu, koleno se narovná a chodidlo došlápne zpět na zem pohybem v kyčli.

Vazivové klouby

Mezi vazivové klouby patří klouby páteře, kosti křížové, lebky a některé klouby v kotníku a pánvi. Kosti v těchto kloubech jsou spojeny pevnou vazivovou tkání, umožňující jen malý nebo žádný pohyb. Klouby páteře jsou zvláštní výjimkou, protože jsou dosti ohebné, aby umožnily určitý pohyb, ale zároveň plní svoji opěrnou funkci páteře.

Vazy (ligamenta)

Pohyb kostí v kloubech zajišťují svaly. Svaly jsou připojeny ke kostem šlachami. Vazy spojují sousedící kosti tak, že tvoří kloub, bez existence těchto vazů by se kosti od sebe snadno oddálily. Vazy lze nalézt například také v břiše, kde jednak udržují na místě některé orgány, třeba játra nebo dělohu, na druhé straně ale umožňují určitý stupeň nezbytné pohyblivosti orgánů potřebné pro různé polohy těla a pro změny doprovázející příjem potravy, trávení a těhotenství. Vazy tvořené velmi jemnými svazky vláken jsou také v prsou, kde zpevňují prsa a zabraňují tak jejich prověšování.

Obvykle si existenci vazů neuvědomujeme, dokud si je neporaníme. Vyvrtnutí kloubu provázené natažením vazů nám dá pocítit jejich existenci velmi určitým způsobem, protože může být stejně bolestivé jako zlomenina kosti.

Struktura

Vazy jsou tvořeny pojivovou tkání. Pojivová tkáň vazů je tvořena hlavně pevným bílým bílkovinným kolagenem, který je doplněn žlutavou a více elastickou bílkovinou – elastinem.

Ve většině vazů je tkáň uspořádána do svazků vláken. Svazky vláken běží určitým směrem, který závisí na tom, jakému pohybu zabraňují. Ve vazech tvaru válce běží vlákna vazem podélně a brání jejich protažení do délky. Jiné vazy, které mají bránit pohybu v kloubech do stran, jsou uspořádány jako plochý svazek křížem krážem jdoucích vláken bránících posunutí kostí v kloubu do strany.

Mezi vlákny jsou specializované buňky zvané fibroblasty, které odpovídají za vytváření nových a opravu poškozených kolagenních vláken. Mezi svazky vláken je houbovitá tkáň s krevními a mízními cévami, ve které je též prostor pro průchod nervů.

Vazy se spojují s kostmi vlákny, která prorůstají do zevního krytu kosti , zvaného okostice (periost). Okostice má nervové a krevní zásobení, takže může jednak vyživovat kost a stejně tak sloužit k uchycení vazů a svalů. Vaz a okostice srůstají dohromady tak perfektně, že je okostice často poraněna zároveň s poraněním vazu.

Specializované vazy existují pro rozličné typy kloubů v těle. Ve velkých kloubech, například kolenním, kyčelním, loketním kloubu nebo v kloubech prstů či páteře, zesilují kloubní pouzdro ztluštělé části vazů zvané hlavní (kapsulární) vazy. Kromě toho existují další vazy uvnitř i vně kloubního pouzdra, které jsou důležité pro omezení nějakého pohybu. Tyto jsou známy jako vedlejší (přídatné) vazy.

Účel

Rozsah pohybu v kloubu závisí na dvou faktorech: na kloubních vazech a na charakteru kloubních (artikulačních) ploch kostí, které kloub tvoří. Důležitost výše zmíněných faktorů se v jednotlivých kloubech liší.

Například v loketním kloubu má loketní kost (ulna) tvořící dolní polovinu kloubu tvar háku, takže umožňuje pouze jednoduché ohnutí a natažení (jako pant), a vazy pouze zabraňují kolébání kostí do stran. Speciální vaz zvaný prstencový (ligamentum anulare) obepíná jako objímka dokola hlavičku vřetenní kosti (radius) a připojuje ji k loketní kosti tak, aby byla možná rotace v loketním kloubu (tj. rotace předloktí).

Naopak v kolenním kloubu tvar kostí nezpůsobuje žádnou překážku pohybu. Ačkoliv je koleno také kladkový kloub, je kontrolováno speciálními vazy nazývanými "zkřížené vazy", které brání obrácenému ohnutí kolene a stabilizují kolenní kloub, když člověk nehybně stojí.

Svaly ovlivňující pohyb kloubu navzájem spolupracují, některé se stahují, zatímco jiné povolují, aby umožnily pohyb kloubu. Vazy podporují práci svalů tím, že při pohybu kloubu brání svalům v nadměrném pohybu.

Vazy se nemohou smrštit, jsou "pasivní" strukturou v těle mající statickou funkci. Při pohybu kloubu mohou být jen lehce nataženy, a pak již další pohyb není možný.

Existují také vazy, které probíhají mezi dvěma místy na stejné kosti a pro pohyb kloubů nemají žádný význam. Brání nebo udržují na místě důležité struktury, například krevní cévy nebo nervy.

Další části

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události