Hmatové receptory

Kolem baze jemných kožních chloupků jsou nahromaděna volná nervová zakončení, která reagují na jakékoliv podráždění chlupu.Tyto hmatové receptory nejsou příliš dokonalé a při delším dráždění chlupu brzy přestanou vysílat signály. Receptory, které se ve větším počtu nacházejí v místech, kde je kůže bez chloupků, například na konečcích prstů nebo na rtech, jsou uspořádány do drobounkých terčíků. Protože jsou nervová vlákna uložena uvnitř terčíků, odpovídají pomaleji na tlak a vysílají stále signály, když tlak trvá. Jiné strukturálně složitější receptory jsou tvořeny mnoha membránami zabalenými kolem nervového zakončení jako slupky cibule a reagují na déle trvající tlak. Navíc všechny receptory ovlivňuje ve vysílání jejich signálů do nervového systému teplota prostředí, při které jsou v činnosti. Toto vysvětluje, proč bývá vnímání dotyku v chladném prostředí narušeno.

Nervové dráhy

Některá vlákna dopravují hmatové vjemy do míchy a dále bez zastávky přímo do mozkového kmene. Taková vlákna vedou většinou tlakové vjemy, obzvláště vjem tlaku z určitého místa. Tato vlákna potřebují poslat své vjemy přímo do vyšších center mozku, tak aby tento dobře lokalizovaný vjem mohl být vyhodnocen, aniž by byl zkreslen analýzou v míše. Jiná nervová vlákna, která přinášejí informace ze širšího okolí místa dotyku, vstupují do šedé hmoty míšní, a tam se setkávají se sítí buněk, které provedou počáteční analýzu těchto informací. Ve stejné oblasti šedé hmoty míšní jsou zpracovány i zprávy z receptorů bolesti umístěných v kůži i jinde, takže je zde možné sloučit vjemy z receptorů dotyku i bolesti, a filtrovat tak vjemy odesílané z míchy centrálně do mozku. Šedá hmota míšní tedy funguje jako brána, která může zabránit předávání nevýznamných vjemů do mozku.

Rozdělení dotykových drah do mozku do dvou proudů – jeden z nich jde téměř přímo do mozkového kmene a druhý, který je nejprve analyzován buňkami v míše – umožňuje zachování jemného rozlišovacího hlediska pohmatových vjemů. Můžeme proto odhadnout přesně velikost tlaku při dotyku a přesnou lokalizaci dotyku, ale jestliže je tlak příliš veliký nebo příliš ostrý, analýza bolesti začne probíhat přes míšní spoje.

Smyslové třídící ústředí

Dotykové vjemy z kůže, ať už přicházejí přímější cestou nebo po analýze v míše, končí někdy v mozku v tzv. talamu (struktura mezimozku obsahující jádra šedé mozkové hmoty), kde je část informací z různých kožních receptorů shromážďována a koordinována. Z talamu jsou syrová data předána do mozkové kůry v přední části temenních laloků. Tato primární smyslová oblast mozkové kůry zpracuje informaci před jejím předáním do sekundární a terciální smyslové oblasti. V těchto dalších oblastech je vytvořen úplný obraz o místě, typu a významu dotykových vjemů, které cítíme. Je porovnán se vzpomínkami na předchozí vjemy a také se signály přicházejícími z uší a očí. Neméně důležitá je koordinace s informacemi o poloze našeho těla, protože nám to pomůže určit velikost a tvar předmětů a rozlišit jeden předmět od druhého.

Další části

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události