Co je syndrom neklidných nohou?

Syndrom neklidných nohou je neuropsychiatrický syndrom a pohybová porucha, která ztěžuje sezení nebo setrvání v klidu v důsledku vnitřního neklidu. Co všechno toto onemocnění obnáší a existuje na něj lék?

 

Akatizie neboli Syndrom neklidných nohou

Akatizie je spojena s užíváním některých typů léků, zejména antipsychotických léků. S tímto onemocnění je spojeno také několik zdravotních stavů, včetně Parkinsonovy choroby. Osoba s akatizií zažívá intenzivní pocit neklidu nebo vnitřního neklidu. To má za následek nutkání k pohybu a to obvykle v dolních končetinách, proto se akatizii říká: Syndrom neklidných nohou.

Typy akatizie

Zdravotníci klasifikují akatizii několika způsoby na základě doby jejího vzniku a trvání, včetně:

Akutní akatizie

Pokud se akatizie objeví během prvních dnů po nasazení léku, obvykle antipsychotika, nebo krátce po zvýšení dávky, považuje se za akutní akatizii. Obvykle trvá méně než šest měsíců.

Chronická akatizie

Pokud příznaky akatizie trvají déle než šest měsíců, považuje se za chronickou akatizii. Tento typ může trvat několik měsíců nebo dokonce let.

Tardivní akatizie

Pokud má akatizie opožděný nástup po nasazení určitých léků nebo zvýšení dávky, obvykle déle než tři měsíce, považuje se za tardivní akatizii.

Jaké jsou příznaky akatizie?

Lidé s akatizií pociťují silné nutkání pohybovat především dolními končetinami od boků po kotníky.

Pokud trpíte akatizií, můžete:

  • Opakovaně křížit nohy
  • Při sezení neustále kývat nohama
  • Opakovaně přešlapovat
  • Pohupovat se při sezení
  • Často popocházet sem a tam nebo pochodovat na místě

Diagnostika akatizie

Během návštěvy u lékaře se bude pídit po příznacích, jako je šoupání nohama, kolébání se vsedě sem a tam, vrtění se nebo poklepávání nohou. Při fyzikálním vyšetření vám také prozradí, jaké léky užíváte, a podrobnosti o vaší anamnéze. Lékař vás také může požádat o vyplnění hodnotící škály, jako je Barnesova škála hodnocení akatizie, která slouží jako nástroj pro měření závažnosti vašich příznaků. Ta také sleduje váš vývoj v průběhu léčby akatizie.

Lékař diagnostikuje akatizii na základě různých typů, které jsou zmíněny výše.

Léčba akatizie

K léčbě akatizie se používá několik léků. Těmi nejčastěji jsou:

  • Léky na krevní tlak
  • Benzodiazepiny
  • Anticholinergní léky
  • Antivirotika

Vědci stále pracují na úplném pochopení akatizie a její příčiny a léčby. Jelikož syndrom neklidných nohou často způsobují vysoké dávky léku nebo některá antipsychotika či věk, doporučují snižování dávek u některých léků a zvyšovali je až v případě potřeby.

Zdroj: https://www.webmd.com/schizophrenia/what-is-akathisia


(Nehodnoceno)


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události