Mozková mrtvice

Mozková mrtvice se projevuje náhlým pocitem slabosti či znecitlivěním obličeje, končetin, případně i jiné části těla. Postižený mívá problémy s řečí, mluví nesrozumitelně, může se objevit i prudká bolest hlavy či porucha vidění doprovázená závratěmi, problémy s udržením rovnováhy, které někdy končí pádem. Postižený také ztrácí kontrolu nad močením a stolicí.

Při mozkové mrtvici dochází k tomu, že část mozku není dostatečně zásobena krví, a to buď v důsledku ucpání tepny krevní sraženinou, nebo krvácením z prasklé cévky.

Kapitoly

První pomoc

Nejprve zkontrolujte, zda je postižený při vědomí a dýchá. Pokud je v bezvědomí, položte ho na zem tak, aby ochrnutá strana byla dole. Jestliže k poruše vědomí nedošlo, uveďte ho do polosedu a zajistěte, aby se v ústech nenacházelo nic, co by mohlo bránit dýchání či co by mohl postižený vdechnout, např. uvolněná zubní protéza, zbytky potravy apod. V žádném případě mu nepodávejte žádné tekutiny a neprodleně přivolejte záchrannou službu. Do jejího příjezdu sledujte, zda postižený neupadá do bezvědomí a normálně dýchá.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události