Aspirace

Vdechnutí cizího tělesa

K náhlému dušení velice často dochází v důsledku vdechnutí sousta potravy či cizího tělesa. Postihuje jak děti, u nichž dochází nejčastěji ke vdechnutí částí hraček, tak dospělé, zejména při rychlém jídle. Ve většině případů dojde v takovém případě k propadnutí tělesa hlasovými vazy hrtanu do průdušnice a jeho uvíznutí v pravé průdušce, což ovšem umožňuje dýchání alespoň jednou plící.

Nejčastěji k němu dochází u dospělých po vdechnutí ořechů č jiných potravin, u dětí vdechnutím částí hraček. U starých a nemocných je jejich příčinou zejména snížený dýchací reflex a poruchy vědomí. Projevuje se kašlem, úzkostí, zvýšeným dechovým úsilím, držením za krk, pískavým zvukem při nádechu.

Kapitoly

První pomoc

U postiženého, který neztrácí vědomí, podporujte jeho snahu těleso vykašlat, v žádném případě se nepokoušejte předmět vyjmout. Naveďte postiženého k silnému vydechnutí. Dochází-li u postiženého k pískotu při dýchání nebo není-li schopen mluvit, 5krát ho střídavě udeřte mezi lopatky a 5krát proveďte tzv. Heimlichův manévr – postižený se předkloní, obejděte ho zezadu a prudce mu stlačte nadbřišek sevřenou pěstí (lze použít i jako svépomoc na sobě).

Pokud je postižený v bezvědomí, začněte provádět umělé dýchání a masáž hrudníku a přivolejte záchrannou službu.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události