Špatná koordinace pohybů

Při poruše koordinace pohybů je na vině postižení nervů při poranění míchy, ale také postižení řídících center, jako je mozeček a bazální ganglia. Poruchu koordinace poznáme podle bezcílných a nepřesných pohybů, které mohou být v některých případech nedostatečné, jindy zase přemrštěné. V rámci koordinace dochází také k souhře více pohybů a svalových skupin (například při hře na hudební nástroj jedna ruka vybrnkává, zatímco ta druhá mačká struny, koordinaci pozorujeme například i při běhu).

Bazální ganglia jsou uložena v mozku a mají na starosti tlumení svalového tonu, zabezpečení naučených pohybů (například řazení páky při jízdě autem) a koordinaci volních pohybů. Jsou-li porušena, nastává zvýšená ztuhlost svalů a málo pohybu, nebo naopak zvýšené uvolnění svalů a bezcílné nadměrné pohyby. Při Parkinsonově chorobě dochází v prvním případě a poznáme ji podle

toho, že postižený má problémy zahájit pohyb, který je pak pomalý, chybí souhyb končetin při chůzi a vše je doprovázeno třesem, navíc pacient nemá mimické projevy. V druhém případě nastává chorea, při níž je člověk neklidný a neustále v pohybu, objevují se tiky i grimasy. Chorea se projeví buď ve stáří, nebo u dětí s revmatickou horečkou, dospělé pak napadá kvůli vyvolané dědičné Huntingtonově chorobě.

Neurolog může prostřednictvím léků projevy Parkinsonovy choroby alespoň na začátku trochu tlumit, zatímco u Huntingtonovy choroby je léčba složitější, progres se navíc objevuje u poměrně mladých lidí (ve středním věku).

Při úrazech, cévních mozkových příhodách (iktus), infekcích, otravách, roztroušené skleróze i dalších nemocí může být porušen mozeček, někdy i jen dočasně (v případě otravy alkoholem). Zda nám mozeček funguje správně, zjistíme podle toho, zda když zavřeme oči, předpažíme a otáčíme dlaněmi nahoru a dolů, jsou pohyby synchronní. Pomoci nám s tím může blízký člověk, který nás při úkonu pozoruje. Jestliže naše pohyby synchronní nejsou, může být náš mozeček poškozen a je nutné vyhledat neurologa. Doporučená léčba se pak vždy bude odvíjet od příčiny poškození.

Výše uvedené příznaky se mohou objevit i při částečném poškození míchy, které poznáme i podle toho, že při zavřených očích nevnímá polohu vlastního těla (nepoznáme například, že máme pokrčené prsty). V tom případě vyhledáme lékaře.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události