Poruchy nálady

Emoční labilita, změny nálady

K poruchám nálady dochází nejčastěji u osob trpících psychiatrickým onemocněním, dočasně se však objevují téměř u každého jedince. Úzce souvisí s pohlavím, věkem a temperamentem člověka. V lehčích případech se nejedná o stav, který by postiženým bránil vést normální život, není hodnocen jako duševní porucha a nevyžaduje stálou lékařskou péči. Pouze vážnější případy, kdy změny nálady ovlivňují jejich každodenní fungování a postižení přestávají svůj stav zvládat, vyžadují lékařský dohled.

Diagnostikou a léčbou poruch nálady se zabývá zejména psychologie a psychiatrie. Ačkoli u mnoha lidí stále přetrvává obava z návštěvy psychologa či psychiatra, je třeba si uvědomit, že poruchy nálady jsou nemoci jako každé jiné a stejně jako pečujeme o naše fyzické zdraví, je nutné se věnovat i zdraví psychickému, proto je vhodné se při zpozorování příznaků nemoci osmělit a vyhledat lékařskou pomoc. Poruchy nálady se léčí užíváním antidepresiv a vhodně zvolenou psychoterapií. Mezi nejčastější poruchy nálady patří deprese nebo krátkodobé depresivní nálady.

O depresi se jedná,trvá-li tato nálada déle než 14 dní. Vyznačuje se tím, že postižený postupně omezuje okruh svých zájmů, ztrácí radost z dříve oblíbených činností, nachází se ve zdánlivě bezvýchodné situaci, v níž je jakákoli činnost zbytečná. V krajním případě může skončit až pokusem o sebevraždu.

Poruchy nálady bývají i doprovodnými projevy neurodegenerativních poruch, např. Alzheimerovy nemoci, Parkinsonovy choroby či Huntingtonovy choroby. Také se objevují u osob trpících epilepsií, a to zejména u těch s velkým počtem těžkých záchvatů.

Na opačném pólu stojí mánie. Jedná se o velice nadnesenou náladu, doprovázenou velkým přílivem energie, rychlým mluvením a myšlením a nižší potřebou spánku. Pakliže se období deprese střídá s obdobím mánie, jedná se o bipolární afektivní poruchu.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události