Ledvinová glykosurie

Při tomto typu choroby dochází k vylučování glukózy močí, a to při zcela normální nebo dokonce i snížené krevní hladině glukózy.

Kapitoly

Příčiny / rizikové faktory

Ledvinová glykosurie může být spojena s jinými defekty tubulárního transportu, jako je aminoacidurie (tj. ztráta aminokyselin močí) a renální tubulární acidóza (tj. zvýšená kyselost krve způsobená nedostatečným vylučováním kyselých látek z organizmu při porušené funkci ledvin). Při izolované ledvinové glykosurii a normálních ledvinových funkcích se jedná obvykle o dědičné onemocnění s autozomálně dominantním typem dědičnosti, vzácněji o recesivní vrozenou úchylku.

Chorobopis

Maximální hodnota tubulární resorpce glukózy (tj. vstřebávání glukózy v ledvinových kanálcích), která činí normálně 320 miligramů za jednu minutu na 1,73 metrů čtverečních povrchu těla se označuje jako Tm glukózy. U pacienta s ledvinovou glykosurií je hodnota Tm glukózy snížena, a proto dochází k jejímu vylučování do moči. Střevní resorpce glukózy (tj. vstřebávání glukózy ve střevě) je normální, s výjimkou vzácně se vyskytující poruchy – tzv. glukózo – galaktózové malabsorpce (tj. při porušeném vstřebávání sacharidů - glukózy a galaktózy, tato porucha se nazývá tzv. sacharidová nesnášenlivost). Ledvinová glykosurie je ve většině případů bez klinických příznaků a také bez vážnějších důsledků. U malého počtu nemocných se však může vyvinout onemocnění diabetes mellitus (tj. cukrovka), které je nezbytné vždy při zjištění glykosurie nejprve vyloučit.

Rozpoznání / vyšetření

Stanovení diagnózy se opírá o zjištění přítomnosti glukózy ve vzorku ranní moči (odebrané od pacienta nalačno) a prokázání normální glukózové tolerance (tj. normální snášenlivosti glukózy pacientem). Přítomnost glukózy v moči je třeba prokázat na podkladě specifického testu (tzv. glukózooxidázového testu), aby bylo možno případnou glykosurii rozpoznat při současné přítomnosti jiných redukujících látek v moči (tj. látek, které v průběhu chemické reakce odnímají kyslík jiným látkám).

Léčba

Léčení ledvinové glykosurie není nutné, protože nepředstavuje pro pacienta žádné nebezpečí.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události