Invaginace střeva

zauzlení střev

Invaginace (latinsky intususcepce: intus = dovnitř, suscipio = zachytit) je jedna ze vzácnějších avšak nejnebezpečnějších náhlých břišních příhod. Invaginací neboli vchlípením (také se používá označení zauzlení střev) se rozumí získaná změna polohy střeva. V podstatě jde o zasunutí jednoho úseku střeva do sousedního úseku, přitom vchlípení střeva se může odehrát dvěma směry, a to vzestupně nebo sestupně. Při invaginaci dochází k tzv. strangulaci (tj. k zaškrcení) střeva, protože spolu se střevní stěnou je postiženo i jeho mesenterium (jako mesenterium se označuje zdvojená vrstva pobřišnice - tzv. peritoneální duplikatura - připevňující střevo k zadní stěně dutiny břišní), kterým vedou ke střevní stěně krevní cévy a nervy a také lymfatické cévy. Invaginované střevo je proto ohroženo odumřením pro špatné krevní zásobení jeho stěny.

Kapitoly

Příčiny/rizikové faktory

Invaginace střeva je u kojenců a batolat nejčastější příčinou střevní obstrukce (střevní obstrukce znamená poruchu procházení střevního obsahu průsvitem střeva), a to zejména u chlapců do věku jednoho roku. Méně často se vyskytuje u starších dětí a dospělých. Příčinou invaginace střeva bývá usilovná peristaltika (tedy usilovné střevní pohyby) například při virovém onemocnění nebo střevní chřipce. V jiných případech může být invaginace způsobena anatomickými odchylkami v průběhu trávicí trubice, jakými může být například nějaký stopkatý útvar ve střevě, nebo tzv. Meckelův divertikl či zvětšená lymfatická uzlina nebo nádor nebo zánětlivý infiltrát ztlušťující stěnu střevní. Stopkatý útvar ve střevě může být zachycen střevním peristaltickým stahem a jeho vlnou je vtahován dále do sousedního úseku střeva společně s cévním zásobením v mesenteriu. Avšak je třeba uvést, že až v 90 procentech případů není příčina vzniku invaginace přesně známa.

Chorobopis

U postiženého jedince se projevuje invaginace náhle vzniklou a rostoucí bolestí břicha a urgentními známkami akutního břišního onemocnění. Prvním manifestním klinickým příznakem může být u dítěte s invaginací náhlý a hlasitý pláč. Kvůli bolesti břicha se může dítě schoulit do klubíčka. Dále se objevují křeče v břiše, nevolnost a zvracení. Zaškrcení krevních cév může vést k zabránění odtoku krve z postižené střevní stěny, což může vést ke vzniku otoku. K invaginaci střeva může u pacienta docházet i opakovaně. Jedná se o život ohrožující stav. Naštěstí ve většině případů dojde samovolně k úpravě polohy střeva. Jestliže se tak však nestane nebo není invaginace správně ihned léčena, dochází následkem tlaku na krevní cévy k překrvení střevní sliznice (protože není umožněn odtok krve žilami, takže dochází k jejímu místnímu nahromadění v postiženém úseku střeva), postupně dochází k nedostatečnému zásobení postiženého úseku střeva kyslíkem, střevní stěna propadá nekróze (tj. odumírá) a střevní obsah uniká do volné dutiny břišní, kde vyvolává život ohrožující zánět pobřišnice (tzv. peritonitidu). Poměrně charakteristickým příznakem u pacienta trpícího invaginací je nález hlenu a červené krve ve stolici, který dává stolici barvu červeného želé.

Rozpoznání/vyšetření

Včasné rozpoznání postižení pacienta invaginací je naprosto zásadní pro další osud postiženého. Základem ke stanovení správné diagnózy je rozhovor lékaře s nemocným a dále pečlivé fyzikální vyšetření nemocného lékařem, především vyšetření břicha a digitální vyšetření pacienta per rectum (tedy vyšetření konečníku prstem). U kojenců a malých dětí bývá v místě invaginovaného střeva hmatný na břišku bolestivý útvar. Ze zobrazovacích metod je možné využít rentgenové vyšetření (na pořízeném rentgenovém snímku nacházíme typické známky – tzv. hladinky – nad zneprůchodněným úsekem střeva) nebo vyšetřit břicho nemocného ultrazvukem, který invaginovaný úsek střeva velmi často dobře zobrazí. Velmi často bolesti břicha a známky střevní neprůchodnosti přivedou pacienta postiženého invaginací do nemocnice na chirurgii.

Léčba

V některých případech se může invaginace upravit i zcela samovolně. Poměrně často jde napravit invaginaci polohováním postiženého pacienta a podáním nálevu tekutiny s kontrastní látkou do konečníku ve formě tzv. klystýru. Nálev se rozlije uvnitř střeva, na pořízeném rentgenovém snímku se nám poté zobrazí přímo invaginovaný úsek střeva a navíc podaná tekutina může zasunuté střevo vysunout zpět do normální polohy a celý stav tak vyřešit. V případě, že se ovšem výše uvedenými mechanizmy invaginace střeva nevyřeší, je nutné provést okamžitý chirurgický zákrok v dutině břišní v celkové anestezii. Při tomto zákroku se především musí uvolnit uskřinutí cévního zásobení postiženého úseku střeva, čímž se zabrání protržení střeva nebo jeho odumření. Jestliže zůstane střevní klička po vysunutí zpět do normální polohy v dobrém stavu (tedy stěna postiženého úseku střeva je normálně prokrvená, tedy střevo je tzv. vitální), je potřeba pouze zajistit polohu střeva stehy před opakováním invaginace, eventuálně se odstraní z lumen střeva příčina invaginace (například stopkatý útvar). Pokud již ovšem k odumření části střeva došlo, je nutné tento úsek střeva odstranit (střevní resekce). Prevence invaginace je obtížná, protože v naprosté většině případů není známý přesný mechanizmus vzniku. Doporučit lze jenom pravidelné stravování po menších dávkách jídla, nespěchat s přikrmováním malých dětí a eventuálně podávání tzv. probiotik – u kojenců až od ukončeného třetího měsíce věku (probiotika jsou živé mikroorganizmy, které jsou součástí normálního osídlení střeva bakteriemi, jedná se o bakterie mléčného kvašení rodů Lactobacillus a Bifidobacterium a některé další druhy bakterií, jejich podávání může příznivě ovlivnit imunitu organizmu a odolnost jedince vůči různým onemocněním).

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události