Alergická pneumonitida

Alergická pneumonitida (exogenní alergická alveolitida, difúzní alergická pneumonie, alergická intersticiální pneumonitida, pneumokonióza z organického prachu) je plicní onemocnění vyvolané alergickou reakcí po vdechování organických prachů, méně často jednoduchých chemických látek. Jde o onemocnění postihující difúzně vmezeřenou plicní tkáň. Nemoc se vyznačuje tvorbou tzv. granulomů (zánětlivých uzlíků).

Počet látek, o nichž je známo, že mohou vyvolat alergickou pneumonitidu, stoupá. Vlastním vyvolavatelem (alergenem) jsou nejčastěji mikroby nebo cizorodé živočišné nebo rostlinné bílkoviny vdechnuté ve velkém množství, může se jednat i o jednoduché chemické látky. Prototypem onemocnění jsou tzv. farmářské plíce (spojené s opakovaným vdechováním prachu z plesnivého sena obsahujícího bakterie vláknitého tvaru zvané aktinomycety). Dále jsou popsány plíce chovatelů ptactva - holubářská a drůbežářská plíce (z trusu a krevních bílkovin ptáků), ventilátorová pneumonitida - „humidifier disease“ (ze zvlhčovačů vzduchu a klimatizačních zařízení znečištěných aktinomycetami), plíce pěstitelů hub (z kompostu), tzv. bagasóza (z odpadu z cukrové třtiny), sladovnické plíce (z plesnivého ječmene obsahující houby aspergily), plíce zpracovatelů kávy (z prachu z kávových bobů), sýrařské plíce (z plesnivého sýra) aj.
Předpokládá se, že onemocnění vzniká na imunologickém podkladě. Příznaky se objeví pouze u malého procenta osob exponovaných danému organickému prachu, a pouze po určité době od expozice, během níž se přecitlivělost rozvine. Jiné alergické choroby (např. průduškové astma nebo senná rýma) se vyskytují vzácně a nejsou rizikovým faktorem pro vznik alergické pneumonitidy.

Kapitoly

Strukturální změny

Charakteristický je difúzní zánět vmezeřené plicní tkáně; v tkáni se vytvářejí zánětlivé granulomy a objevují se zánětlivé buňky krevního původu. Jsou ztluštělé přepážky mezi plicními sklípky. U poloviny nemocných se rozvíjí také zánět bronchiolů (průdušinek, tj. koncových částí dýchacích cest před vyústěním v plicní sklípky). V menší míře, zejm. po opakovaných epizodách obtíží, pozorujeme přeměnu normální vmezeřené tkáně ve vazivo (tzv. fibrózu). Fibróza plicní tkáně je známkou přechodu choroby do chronického stádia.

Subjektivní příznaky a objektivní nález

Při akutním onemocnění u vnímavých osob (které již byly v kontaktu s alergenem) se objevují epizody horečky, třesavky, kašle a dušnosti, typicky za 4 až 8 hodin po aktuálním kontaktu s cizorodou látkou či mikrobem. Doprovodnými příznaky mohou být také nechutenství, nucení na zvracení a zvracení. Při poslechu plic v rámci fyzikálního vyšetření nacházíme specifické zvuky během nádechu zvané „ chrůpky“. Po vyloučení kontaktu s alergenem příznaky obvykle během několika hodin vymizí, plné uzdravení však může trvat týdny.

Při chronické formě se rozvíjí postupně během měsíců až let námahová dušnost, kašel s vykašláváním tzv. sputa („chrchlů“), únava a úbytek hmotnosti. Onemocnění může nakonec vyústit v dechovou tíseň s nedostatečným okysličováním organizmu (poklesem tlaku kyslíku v tepenné krvi).

Stanovení diagnózy

Diagnóza vychází z údajů o expozici organickému prachu v předchorobí a ze subjektivních obtíží. Příznaky typicky souvisejí s expozicí alergenu; např. osoby s pracovní expozicí bývají během pracovního volna bez obtíží a obtíže se objeví za několik hodin po návratu do práce.

Z pomocných vyšetření rentgenové a funkční vyšetření plic. Na rentgenovém snímku nacházíme obvykle skvrnité nebo pruhovité stíny, odpovídající ložiskům zánětu ve vmezeřené tkáni plic. Tzv. spirometrické vyšetření prokáže sníženou ventilaci (výměnu vzduchu mezi atmosférou a plicními sklípky). Je snížena tzv.difúze (výměna krevních plynů - kyslíku a kysličníku uhličitého - mezi plicními sklípky a krví plicního cévního řečiště), což. potvrdíme objektivním vyšetřením hladiny plynů (O2 a CO2) v tepenné krvi. K potvrzení diagnózy může přispět průkaz protilátek proti příslušnému alergenu v krevním séru.

Důležité je odlišení alergické pneumonitidy od ostatních plicních zánětů s převahou postižení vmezeřené tkáně. K odlišení od infekčních zánětů plic virového původu, tzv. psitakózy (papoučší nemoci) a jiných plicních infekcí slouží mikrobiologické vyšetření sputa a serologické vyšetření (průkaz protilátek proti příslušnému mikrobu) v krevním séru. Vzhledem k podobným příznakům i výsledkům rentgenového a funkčního vyšetření lze jen obtížně odlišit tzv. idiopatickou intersticiální pneumonitidu; jde o plicní zánět neznámého původu, pravděpodobně vznikající na podkladě autoimunity, tj. tvorby protilátek proti vlastní tkáni. Tzv. sarkoidóza (plicní onemocnění neznámého původu s charakteristickou tvorbou granulomů) se odlišuje zvětšením mízních uzlin při plicní stopce a podél průdušnice, patrných na rentgenovém snímku.

Prevence a léčba

Nejlepší ochranou je vyhýbat se vyvolávajícímu alergenu; změně prostředí však mohou bránit socioekonomické faktory. Důležité je snížit prašnost pracovního prostřední na možné minimum, vhodné je používání ochranných masek s filtrem proti alergizujícím prachovým částicím. Někdy je možné zabránit růstu mikrobů zodpovědných za alergickou reakci (např. v odpadu z cukrové třtiny nebo v seně) chemicky.

Nejúčinnější léčbou je zabránit další expozici alergenu. Nedojde-li k nové expozici, akutní onemocnění samo vyhasíná. U závažných akutních forem projevujících se dušností a hypoxémií (poklesem hladiny kyslíku v krvi) podáváme glukokortikoidy (hormony se silným protizánětlivým a protialergickým účinkem, např. Prednison). Nespecificky léčíme příznaky onemocnění dýchacích cest, zejm. kašel a dušnost: podáváme léky podporující odkašlávání (mukolytika - např. Mucosolvan, Bromhexin), používáme inhalace zvlhčeného vzduchu obohaceného kyslíkem.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události