Absces prostaty

Jako absces prostaty se označuje ohraničené nahromadění hnisu (Hnis je žlutá nebo nazelenalá tělní tekutina, která vzniká při zánětlivé odpovědi na bakteriální infekce) v prostatě obvykle způsobené bakteriální infekcí.

Zajímá Vás více? Pokračujte také na informačním webu mojeprostata.cz

Kapitoly

Příčiny / rizikové faktory

Abscesy prostaty se vyvíjejí jako komplikace infekce močových cest, zvláště akutní prostatitidy ( tj. akutního zánětu prostaty ), uretritidy ( tj. zánětu močové trubice ) a epididymitidy ( což je zánět nadvarlete, tedy kanálkovitého útvaru v zadní části varlete, kde jsou uschovány spermie ). Vyvolávajícími mikroorganizmy jsou zpravidla aerobní gram – negativní tyčky ( vysvětlení pojmů : aerobní bakterie jsou ty, které žijí jen v prostředí za přístupu kyslíku, gram - negativní – jedná se o bakterie, které se nenabarví při barvení podle Grama, což je běžně používané barvení, které se používá při rozlišování bakterií při mikrobiologickém vyšetřování , tyčky – to je makroskopický tvar bakterie ) nebo méně často bakterie Staphylococcus aureus. Postižený pacient je muž obvykle ve věku mezi 40 až 60 lety. 

Chorobopis

Charakteristickými klinickými projevy toho, že pacient je postižen onemocněním prostatickým abscesem, jsou obtíže v podobě častého močení, dysurie ( tak se označuje pálivá a řezavá bolest vycházející z močové trubice nebo jejího okolí, kterou postižený jedinec pociťuje v průběhu močení ) nebo retence moči ( tedy zadržení moči v močovém měchýři při nemožnosti se vymočit nebo nemožnosti zcela vyprázdnit močový měchýř ).

Méně častými klinickými příznaky jsou bolest v oblasti hráze ( tzv. perineální oblast ), zřejmá akutní epididymitida ( vysvětlení viz výše ), hematurie ( tedy přítomnost krve v moči ) a hnisavý výtok z uretry ( tedy z močové trubice ). U některých pacientů trpících onemocněním abscesem prostaty se projevuje horečka. Při vyšetření pacienta per rectum ( tedy při vyšetření pacienta palpačně prsty konečníkem ) může vyšetřující lékař odhalit pohmatovou citlivost nebo i fluktuaci prostaty ( tedy pohmatový vjem o existenci opouzdřeného ložiska vyplněného tekutinou ). V některých případech můžeme u jedince postiženého abscesem prostaty nalézt pouze zvětšenou prostatu, jindy může být tato žláza palpačně dokonce i zcela normální.

Zajímá Vás více? Pokračujte také na informačním webu mojeprostata.cz

Rozpoznání / vyšetření

Stanovení správné diagnózy postižení pacienta abscesem prostaty se opírá o rozhovor lékaře s  postiženým jedincem, při kterém pátrá pro výše uvedených charakteristických klinických obtížích, a dále o pečlivé fyzikální vyšetření pacienta, které musí zahrnovat rovněž vyšetření nemocného konečníkem. Pomoci mohou i některá laboratorní vyšetření. Běžným laboratorním nálezem u pacientů postižených prostatickým abscesem je leukocytóza ( tedy zvýšený počet bílých krvinek ). Nález pyurie ( tak se označuje situace, jestliže moč obsahuje hnis ) a bakteriurie ( tak se označuje situace, jestliže je v jinak normálně sterilní moči u nemocného v moči prokázána přítomnost bakterií ) bývá velmi častý, ale močový nález může být i zcela negativní v některých případech postižení pacienta prostatickým abscesem. Jenom u mála pacientů jsou pozitivní hemokultury ( tedy prokážeme ve vzorku krve odebraném pacientovi přítomnost bakterií ).

Následující faktory, které prokážeme, jako jsou nález fluktuace prostaty při vyšetření pacienta konečníkem, údaj o přítomnosti hnisavého výtoku z uretry ( tj. z močové trubice ), protrahovaná ( tedy delší dobu trvající ) nebo recidivující ( tedy opakovaná ) infekce močových cest vzdorující nasazené antibiotické léčbě a stesky nemocného na přetrvávající bolesti v oblasti hráze, mohou upozornit na přítomnost onemocnění prostatickým abscesem u pacienta. Mnoho těchto prostatických abscesů bývá zcela nečekaně prokázáno až v průběhu chirurgického výkonu nebo také při endoskopickém vyšetření při vyklenování postranního laloku prostaty do prostatické části močové trubice nebo při ruptuře ( tedy prasknutí abscesu ) v průběhu instrumentálního urologického výkonu ( tedy při manipulaci nástrojem v močové trubici ).

Léčba

Léčení pacienta trpícího onemocněním prostatickým abscesem spočívá ve drenáži abscesu a vypuštění jeho hnisavého obsahu transuretrální cestou ( tedy přes močovou trubici ) nebo v incizi hráze ( tedy v chirurgickém naříznutí hráze ) a vypouštění hnisavého obsahu abscesu touto cestou  a v  současném celkovém podávání vhodných léků ze skupiny antibiotik.

Zajímá Vás více? Pokračujte také na informačním webu mojeprostata.cz

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události