Za negativní výsledek přijímacího pohovoru můžou i cigarety

Kouření může negativně ovlivnit váš výsledek přijímacího pohovoru, a to i v případě, že by to měla být pouze vaše soukromá věc. Praxe má však od teorie někdy dost daleko, a tak je možné, že vašeho potenciálního zaměstnavatele může při rozhodování o vašem (ne)přijetí právě negativně ovlivnit i vaše kuřáctví. A to i v případě, že on sám kouří.

Otázky na kouření by měly být nepřípustné, ale praxe funguje jinak

Otázky na vaše soukromí, rodinu i zdravotní stav by měly být při přijímacím pohovoru nepřípustné a mohou být označovány za diskriminaci. I tak se ale ve velkém množství přijímacích pohovorů objevují otázky na plánování rodiny, stejně jako se vás váš potenciální zaměstnavatel může zeptat, zda kouříte.

Při přijímacím pohovoru nikdy nekuřte

Důležité však je před pracovním pohovorem eliminovat riziko, že se vás na vaše kouření vůbec zeptá. To znamená, že by z vás neměla být cítit cigareta. Proto před schůzkou a ani v průběhu schůzky nekuřte, a to ani v případě, že si váš potenciální zaměstnavatel cigaretu zapálí či vám ji nabídne. Ideálně to nijak nekomentujte, jen s poděkováním odmítněte.

Ve firmách preferují nekuřáky

Ačkoliv celosvětová produkce cigaret stále stoupá, ve vyspělých západních zemích je trendem nekouřit. Množství nekuřáků tak stoupá, čímž přímo úměrně klesá tolerance ke kuřákům. Neboť je výhodnější mít v práci člověka, z kterého není neustále cítit kouř a jenž nemizí každou chvíli na cigaretu. Stejně tak je pravděpodobnější, že kuřák bude více čerpat nemocenskou dovolenou, což z pohledu zaměstnavatele není nijak žádoucí. Proto i většina nadřízených, byť sami kouří, preferují nekuřáky.

Jak je to s kouřením na pracovišti

V západních zemích se také již skoro nikde nesmí kouřit, ani na veřejnosti, ani v restauraci. V tuzemsku ještě situace tak daleko nedošla, ale kouření je zakázáno zákonem ve školách, nemocnicích a dalších místech i na určitých veřejných prostranstvích. Stejně tak zákon ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit ochranu nekuřáků před pasivním kouřením. Proto je na všech pracovištích s alespoň jedním nekuřákem zakázáno kouřit. Je pak již jen na dobré vůli zaměstnavatele, zda zřídí pro ostatní kuřárnu.


(Nehodnoceno)


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události