Virová infekce Zika: Často kladené otázky

Virová infekce Zika je způsobena kousnutím infikovaným komárem rodu Aedes, a obvykle je příčinou mírné horečky, vyrážky, zánětu spojivek a bolesti svalů. Virus byl poprvé izolován v roce 1947 v lese Zika v Ugandě. Od té doby zůstal převážně v Africe, s malým a občasným výskytem v Asii. V roce 2007 byla nahlášená závažná epidemie na ostrově Yap (Mikronésie), kde bylo nakaženo téměř 75% populace. 

Co je virová infekce Zika?

Virová infekce Zika je způsobena kousnutím infikovaným komárem rodu Aedes a obvykle je příčinou mírné horečky, vyrážky, zánětu spojivek a bolesti svalů. Virus byl poprvé izolován v roce 1947 v lese Zika v Ugandě. Od té doby zůstal převážně v Africe s malým a občasným výskytem v Asii. V roce 2007 byla nahlášená závažná epidemie na ostrově Yap (Mikronésie), kde bylo nakaženo téměř 75% populace.

3. března 2014 Chile upozornilo organizace PAHO a WHO, že byl potvren domorodý přenos viru Zika na Velikonočním ostrově. V květnu 2015 veřejné zdravotní orgány Brazílie potvrdily přenos viru Zika na severovýchodě kraje. Od října 2015 nahlašovaly přítomnost viru i ostatní krajiny na území Ameriky.

Jaké jsou příznaky?

Nejběžnějšími příznaky virové infekce Zika jsou mírná horečka a exantém (kožní vyrážka) obvykle následované zánětem spojivek, bolestí svalů nebo kloubů a všeobecnou malátností, která začíná 2-7 dní po kousnutí infikovaným komárem. Jeden ze čtyř infikovaných lidí projeví příznaky nemoci. Mezi těmi, u kterých se objeví příznaky, je průběh nemoci většinou mírný a může trvat 2-7 dní. Příznaky jsou podobné příznakům horečky dengue nebo chikungunya, které jsou přenášené stejným druhem komárů. Neurologické a autoimunitní komplikace jsou vzácné, ale byly popsané při epidemii v Polynésii a nedávno také v Brazílii. Jak se virus šíří kontinentem, získáváme více zkušeností s příznaky a komplikacemi – o to lépe pak bude možné charakterizovat tuto nemoc.

Další související články:

Jak se virus Zika přenáší?

Virus Zika je přenášen na lidi infikovaným komárem druhu Aedes. To je stejný druh komára, který přenáší dengue a chikungunya. Může být přenášen krví nebo pohlavním stykem? Všeobecně potřebuje virus Zika vektor (přenašeče), aby infikoval lidi. Tím vektorem je komár. Virus byl také izolován ve spermatu a byl popsán jeden případ možného přenosu z člověka na člověka přes pohlavní styk, ale nebyl potvrzen. Virus Zika může být přenášen krví, ale to není častý způsob. Měla by být tedy dodržována běžná doporučení týkající se bezpečné transfuze (např. zdraví dárci krve).

Dodatek ke 3.2.2016 - Ve spojených státech byl potvrzen případ přenosu viru Zika pohlavním stykem.

Může dojít k přenosu z matky na dítě?

Máme pouze málo informací o přenosu z matky na dítě během těhotenství nebo porodu. Byly hlášené případy perinatálního přenosu u jiných virů přenášených vektory, jako jsou dengue a chikungunya. Aktuálně se provádí studie ohledně možného přenosu viru z matky na dítě a jeho možných následcích na dítě.

Jaká je léčba?

Léčba je především symptomatická, tedy úlevy od bolesti, horečky a jakýchkoliv dalších příznaků, které trápí pacienta. Pro prevenci dehydratace se doporučuje kontrola horečky, odpočinek a pití hodně vody. Pro tento virus není žádná vakcína nebo specifický lék.

Může způsobit smrt?

V této oblasti je Zika novým virem, který měl až doteď velice omezený geografický a demografický výskyt, a nemáme důkaz, že by mohl způsobit smrt. Nicméně bylo nahlášeno několik vážnějších průběhu, komplikací a úmrtí u pacientů s již existujícími onemocněními nebo jinými zdravotními těžkostmi.

Komu hrozí infekce Zika?

Nakažen může být kdokoliv, kdo nebyl dříve vystavený viru a kdo žije v oblasti, kde jsou přítomni komáři, a kde byly hlášené domácí nebo importované případy. Jelikož komáři Aedes se vyskytují v celé oblasti (kromě kontinentálního Chile a Kanady), je pravděpodobné, že se objeví výskyt nemoci i v dalších krajinách, které ještě žádné případy nehlásily.

Jak se diagnostikuje Zika?

U většiny lidí se diagnóza zakládá na klinických příznacích a epidemiologických okolnostech (jakým je např. epidemie viru Zika v oblasti, kde pacient žije, nebo výlet do oblastí, kde se vyskytuje virus). Krevní testy mohou pomoci potvrdit diagnózu. Některé (virologické PCR testy) jsou použitelné v prvních 3-5 dnech po vypuknutí příznaků, zatímco další (sérologické testy) odhalí přítomnost protilátek, ale dají se použít pouze po 5 dnech. Pokud byla zjištěna přítomnost viru v dané oblasti nebo teritoriu, není potřeba potvrzení všech případů a laboratorní testování bude přizpůsobené rutinnímu virologickému pozorování nemoci.

Jaký je rozdíl mezi Zikou, dengue a chikungunya?

Všechny tyto nemoci mají podobné příznaky, ale některé příznaky mohou označovat jednu nebo druhou nemoc: Dengue se obvykle prezentuje vyšší teplotou a většími bolestmi svalů. Po prolomení horečky mohou nastat komplikace a je nutné dávat pozor na varovné znaky, například krvácení. Chikungunya se prezentuje vyšší horečkou a intenzivnější bolestí kloubů, které postihují ruce, nohy, kolena a záda. Může to zneschopnit pacienty, kteří jsou pak v ohnuté pozici neschopni chodit nebo provádět jednoduché úkony jako je například otevření láhve s vodou. Zika nemá žádné typicky charakteristické znaky, ale většina pacientů má kožní vyrážku a u některých se objeví zánět spojivek.

Existuje nějaký vztah mezi Guillain-Barrého syndromem a virusem Zika?

V oblastech, kde byla dokumentována epidemie viru Zika (např. ve Francouzské Polynésii a Brazílii), byl pozorován zvýšený počet výskytu Guillain-Barrého syndromu (GBS). Nicméně mezi virovou infekcí Zika a GBS nebyla nalezena žádná přímá souvislost. Podpořit nebo zvýšit počet případů GBS by mohlo dřívější infikování virem dengue nebo genetické faktory. Probíhá několik studií pro lepší pochopení spojení mezi virem Zika a GBS. GBS nastane, když imunitní systém osoby napadne sám sebe, specificky buňky nervového systému. Tento proces může být spuštěn infekcí způsobenou různými viry nebo bakteriemi. Hlavní příznaky zahrnují svalovou slabost a mravenčení (parestezii) v rukou a v nohou, přičemž mohou nastat vážné komplikace, pokud jsou ovlivněny svaly dýchacího ústrojí. Nejvíce postižení pacienti potřebují pobyt na jednotce intenzivní péče.

Co způsobuje rychlé rozšíření v oblasti?

Jsou dva faktory, které podporují rychlé šíření (zdokumentované v jiných krajinách):

 1. Virus Zika je pro americký kontinent novou nemocí, a proto si dnešní populace nestihla vytvořit obranné látky a je tak na virus náchylnější;
 2. díky klimatickým podmínkám, teplotě a vlhkosti v tropických krajinách jsou komáři Aedes rozšířeni po celém regionu.

Doporučuje se cestovat do krajin, kde je rozšířený virus Zika?

PAHO/WHO nevydal žádná omezení pro mezinárodní obchod nebo cestování v souvislosti s virem Zika. Cestovatelům se doporučuje dodržovat navržená doporučení, aby se vyhnuli kousnutím komárů.

Kolik bylo nahlášených případů nemoci Zika v americkém regionu

Krajiny začnou ohlašovat případy, když zachytí šíření viru ve svém teritoriu. Nicméně je těžké udržet přehled o počtu případů, protože příznaky nemoci bývají mírné a ne každý postižený navštíví lékaře. Nejdůležitější je zachytit šíření viru, posílit reakci lékařských služeb a zvýšit pozorování vážných případů a komplikací.

Jaké kroky by se měli učinit, aby se předešlo virové infekci Zika?

Prevence zahrnuje snížení populace komárů a snahu vyhnout se kousnutím, ke kterým dochází převážně během dne. Eliminací a kontrolou míst pro rozmnožování komárů druhu Aedes aegypti se sníží šance šíření virů Zika, chikungunya a dengue. Je nutná jednotná odezva zahrnující akci v několika oblastech včetně zdravotnictví, vzdělávání a životního prostředí. Pro eliminaci a kontrolu komárů se doporučuje:

 • Zabraňte zachycování stojaté vody ve venkovních nádobách (květináče, lahve a nádoby na sběr vody), aby se z nich nestaly vhodné prostory pro rozmnožování komárů.
 • Přikryjte domácí vodní nádrže, aby se komáři nemohli dostat dovnitř.
 • Vyhněte se hromadění odpadků: vložte je do uzavíratelných plastových pytlů a držte je v uzavřené nádobě.
 • Odblokujte žlaby, které by mohli zadržovat stojatou vodu.
 • Používejte sítě proti hmyzu na okna a dveře, abyste snížili kontakt mezi komáry a lidmi.

Abyste předešli komářím kousnutím, doporučuje se, aby lidé, kteří žijí v oblastech, kde se nemoc vyskytuje, stejně tak cestovatelé a obzvláště těhotné ženy:

 • přikrývali odhalenou kůži tričkem s dlouhým rukávem, kalhoty a klobouky;
 • používali repelenty doporučené zdravotními orgány (a aplikovali je podle instrukcí na obalu);
 • spali pod sítí proti komárům;
 • lidé s příznaky nemocí Zika, dengue nebo chikungunya by měli navštívit zdravotní středisko.

Jak reaguje PAHO/WHO na americkém kontinentu?

PAHO/WHO aktivně pracuje s krajinami na americkém kontinentu, aby si vybudovaly a udrželi schopnost odhalit a potvrdit případy virové infekce Zika, aby byli schopni ošetřit postižené touto nemocí a implementovat efektivní strategie pro snížení přítomnosti komárů a minimalizování pravděpodobnosti epidemie. Podpora PAHO/WHO obnáší:

 • Budování laboratorních kapacit pro odhalování viru v co nejkratší době (společně s dalšími spolupracujícími centry a strategickými partnery).
 • Poradenství ohledně rizikové komunikace a reakce na příchod viru do krajiny.
 • Kontrola vektoru pomocí aktivní práce s obyvatelstvem, aby se eliminovala komáří populace.
 • Příprava doporučení pro klinickou péči a monitorování osob infikovaných virem Zika, ve spolupráci s profesionálními sdruženími a experty krajin.
 • Monitorování geografického rozšíření viru a výskyt komplikací a vážných případů skrz pozorování hlášení krajin přes kanál Mezinárodních zdravotních regulací.
 • Podpora iniciativy ministerstva zdravotnictví zaměřena na zjišťování informací o charakteristice viru, jeho dopadu na zdraví a možné následky infekce.


(Nehodnoceno)

1
1Martin22. 5. 2022 11:48:54
Dobry den, mam ukol na zaklady prirodovednych ved. Kdyz napadne virus zika tak napadne jaký typ buněk?
0
2Anamneza.cz23. 5. 2022 9:47:30
Dobrý den Martine,

ZIKV napadá neurální kmenové a progenitorové buňky.

s pozdravem,
Tým Anamneza.cz

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události