Více času stráveného na slunci pomáhá snížit riziko srdečních chorob a diabetu

Tým vědců vedených Dr. Oscarem Francem na Warwické lékařské fakultě ve Velké Británii v rámci projektu Výživa a zdraví u stárnoucí populace v Číně vybral 3262 žen a mužů ve věku mezi 50 a 70 lety z Pekingu a Šanghaje. Cílem jejich průřezové studie bylo posoudit vztah mezi hladinou vitaminu D v krvi a výskytem metabolického syndromu, který je známým faktorem zvyšujícím riziko srdečních chorob a diabetu.

Vědci vedli s účastníky studie rozhovor, v němž se dotazovali na demografické údaje, dosažené vzdělání, kouření, požívání alkoholických nápojů a fyzickou aktivitu. Každý účastník také prošel fyzikálním vyšetřením, které zahrnovalo vážení, měření výšky a zjištění krevního tlaku. Účastníci měli také sami referovat o případném diabetu, vysokém krevním tlaku, poruchách metabolismu tuků, srdečních chorobách, mrtvici a o užívání léků. Bylo zjištěno, že 69,2% účastníků studie vykazovalo deficienci (závažný nedostatek) vitaminu D, 24,4% osob bylo insuficientních (s lehkým nedostatkem) a pouze 6,4 % bylo suficientních (s postačujícím množstvím vitaminu v krvi).

„Jak stárneme, naše kůže ztrácí schopnost tvorby vitaminu D,“ říká Dr. Franco a vysvětluje, že největší množsvtí vitaminu D získáváme díky pobytu na slunci a konzumací olejnatých ryb a vajec. Dále dodává: „Naše strava k stáru často přestává být pestrá, s nižším přirozeným obsahem vitaminu D. Nejdůležitější však je, že produkce vitaminu D po normálním vystavení UVB složce světla klesá právě kvůli změnám kůže přicházejícím s věkem. Čím jsme starší, tím více času bychom měli trávit venku, abychom si vyprodukovali stejné množství vitaminu D jako zamlada.“

Takže co přesně Dr. Franco navrhuje? „Doporučujeme, aby starší lidé strávili dvakrát týdně 5 až 30 minut na slunci, čímž se dosáhne kýženého efektu.“ A co poškození slunečními paprsky? Dr. Franco vysvětluje, že popsané slunění navíc má na tvorbu vitaminu stejný pozitivní efekt, i když při něm užijeme ochranný krém s faktorem 8 nebo menším. Výsledky této studie publikované v Diabetes Care plně korespondují se závěry studií konaných na vzorcích západní populace.


(Nehodnoceno)


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události