Rakovina plic a její diagnostika

Toto nádorové plicní onemocnění patří mezi ty nemoci, které nemají v prvních stadiích žádné symptomy. Ty přijdou až později. I tak je možné ale rakovinu plic odhalit pomocí nejrůznějších metod vyšetření – mikroskopická, fyzikální, laboratorní či zobrazovací. Obzvláště jejich kombinací lze dojít ke kvalifikovanému rozhodnutí, zda dotyčný má, nebo nemá rakovinu plic. Prvním krokem při diagnostice nádorového onemocnění plic je anamnéza a samotné fyzikální vyšetření pacienta. Poté přijdou na řadu další vyšetřovací metody, ať už méně či více invazivní.

Rentgen, CT a magnetická rezonance

Samozřejmou součástí vyšetření by měl být také rentgenový snímek celého hrudníku, to znamená nejen plic, ale i srdce. Pokud nepřinese rentgen jasné výsledky, může být využito CT neboli počítačová tomografie. Na magnetické rezonanci (MR) pak vzniknou detailní snímky plic. Při diagnostice rakoviny lze využít i tzv. scintigrafie, což je metoda, díky které je možné zobrazit nádor s jeho metastázemi v kostech a orgánech těla. Využívat lze samozřejmě i mnoho dalších metod, byť nejsou tak obvyklé.

Pozitronová emisní tomografie

Toto vyšetření se zaměřuje na postižení uzlin a dokáže být přesnější než CT. Pozitronová emisní tomografie (zkratka PET) představuje zobrazovací metodu. K vizualizaci používá radionuklidy, neboť právě ty se v nádorových tkáních kumulují více než v těch zdravých.

Cytologie

Tento typ vyšetření slouží k vyloučení rakoviny plic. Zkoumáno je sputum neboli vykašlaný hlen, respektive buňky v něm obsažené.

Bronchoskopie

Jde o endoskopickou zobrazovací metodu, která je k diagnostice rakoviny plic rovněž používána. Lékaři zavedou do dýchacích cest pacienta optický přístroj, což může být rigidní nebo flexibilní bronchoskop. Díky tomuto optickému přístroji si může doktor pořádně prohlédnout sliznici dýchacích cest. Odebrání vzorku tkáně je pak prováděno tzv. kartáčkovou metodou (stěr) či bioptickou (napíchnutí). Vzorek je pak poslán k cytologickému a histologickému rozboru. Kombinací těchto různých vyšetřovacích metod lze následně jednoznačně potvrdit, či vyvrátit, že se jedná o nádor.

Tumormarkery

Tumormarkery (onkomarkery) jsou u rakoviny pozitivní: CYFRA21-1, CA 15-3, CA 125, CEA, tymidinkanáza (TK).

Mezi další vyšetřovací metody diagnostiky rakoviny plic patří:

  • Bronchiální laváž (BAL)
  • Echokardiografie (ECHO)
  • Fluorescenční bronchoskopie pro ozřejmění karcinoma in situ
  • Výjimečně se rovněž používají i tyto vyšetřovací metody:
  • Torakoskopie
  • Mediastinoskopie
  • Biopsie transparietálně (přes stěnu hrudní)


(Nehodnoceno)


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události