Pískání v uších: co jej způsobuje a jak se dá léčit

S pískáním, šuměním či zvoněním v uších se minimálně jednou v životě setká každý druhý člověk. U některých osob se však nepříjemný zvukový doprovod stane chronickým a značně znepříjemňuje život. Co o tomto fenoménu všechno víme?

Příčiny

Zvonění nebo jiné zvuky, které se mohou projevovat v jednom, nebo obou uších, se nazývají tinnitus. Šum, který při tinnitu slyšíte, není způsoben vnějším zvukem a ostatní lidé ho tak neslyší.

Nejedná se o onemocnění, ale o příznak, který může mít několik příčin. Mezi nejběžnější příčiny tinnitu patří:

  • Ztráta sluchu – věkem nebo při pravidelném vystavování se hlasitým zvukům může dojít k poškození vláskových buněk ve vnitřním uchu. Normálně dochází k jejich pohybu při příjmu zvukové vlny, pokud jsou ohnuté nebo poškozené, mohou „propouštět“ náhodné elektrické impulsy do mozku, který je interpretuje jako zvuk.
  • Poranění hlavy nebo krku - úrazy hlavy nebo krku mohou ovlivnit vnitřní ucho, sluchové nervy nebo mozkové funkce spojené se sluchem.
  • Léky - řada léků může způsobit nebo zhoršit tinnitus. Nežádoucí šum často zmizí, když jsou léky vysazeny.

Symptomy

Většina lidí, kteří trpí tinnitem, má subjektivní tinnitus neboli hučení v uších, které slyší pouze oni. Zvuky tinnitu se mohou lišit výškou tónu od tichého řevu až po vysoké pískání a mohou se projevovat v jednom nebo v obou uších.

V některých případech může být zvuk tak hlasitý, že narušuje schopnost soustředit se nebo slyšet vnější zvuky. Tinnitus může být přítomen neustále, nebo může přicházet a odcházet.

Ve vzácných případech se tinnitus může projevovat jako rytmické pulzování nebo šumění, často v rytmu srdečního tepu. Tomu se říká pulzující tinnitus.

Léčba

Pokud se tinnitus objeví náhle a trvá méně než šest měsíců, mluvíme o akutním tinnitu. V případě delšího trvání pak o chronickém. Objeví-li se akutní tinnitus zároveň se ztrátou sluchu, je nutné podstoupit lékařské vyšetření, aby se vyloučilo vážné onemocnění.

Léčbu akutního tinnitu spojeného se ztrátou sluchu představuje zlepšení krevní cirkulace a okysličení tkání. Lék, který by dokázal zcela odstranit chronický tinnitus, v současné době bohužel neexistuje.

Existují však léčebné postupy, které mohou pomoci. Mezi nejpoužívanější patří elektronická zařízení k potlačení hluku. Mezi tato zařízení spadají např.:

  • Přístroje pro potlačení bílého šumu - vydávají zvuk podobný statické elektřině nebo zvukům z prostředí, jako je padající déšť nebo mořské vlny
  • Maskovací zařízení – nosí se v uchu a jsou podobná naslouchadlům, produkují nepřetržitý bílý šum o nízké úrovni, který potlačuje příznaky tinnitu


(Nehodnoceno)


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události