Koktavost - jak na ní

Koktavost je jednou z nejhorších poruch komunikace. Projevuje se již v dětství a ukazuje se, že včasnou terapií se dá omezit či naprosto vyléčit. Objevuje se buď ze dne na den, nebo se porucha řeči zhoršuje postupně.

Co jí způsobuje

Dodnes se přesně neví, co koktavost způsobuje. Pravděpodobně se jedná o kombinaci několika faktorů od dědičných dispozic až po vnější podmínky. Momentem, kdy dítě začně koktat, může být smutná nebo i veselá událost, a proto nejsou tak důležité příčiny, ale to, co může u dítěte koktavost udržovat či zhoršovat.

Metody, které slibují, že zbaví děti koktavosti, se ani nedají spočítat. Ovšem pravdou je, že žádná univerzální metoda neexistuje, ale doporučením zůstává co nejdříve navštívit logopeda. Až osmdesát procent dětí začne do sedmého roku mluvit plynule a z toho u poloviny trvá koktání pouze půl roku.

Kolem třetího roku se začíná slovník dítěte rozvíjet, a právě v tomto období nejčastěji vznikají problémy s řečí. Lékaři většinou rodičům tvrdí, aby se neznepokojovali, ale přesto je dobré vyhledat pomoc logopeda.

Jak jí zvládnout

Koktavost může souviset i s psychikou dítěte, a proto jejímu zvládnutí pomáhá rodinná terapie, která by měla být součástí logopedické péče. Primář brněnské kliniky, Prim. PhDr. Petr Státníček vysvětluje: „Důležité je nepřipomínat dětem, že koktají. Rodiče často dělají chybu, že dítě opravují, dokončují za něj věty nebo chtějí, aby větu opakovaně řeklo správně. Jistě že mu chtějí rodiče pomoci, ale dítě si musí samo prožít, že má čas. Dospělí většinou spěchají, dítě se zasekne a ten pocit, že vše musí říct rychle, mu ještě víc znemožní se vyjádřit.“

Přednostka kliniky PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D. doplňuje: „Velmi účinné jsou také diagnostické a terapeutické pobyty na naší klinice, kde pomocí komplexní terapie více zainteresovaných odborností dokážeme našim klientům během krátké doby pomáhat.

Co pomáhá

Pokud chceme, aby se dítě zbavilo koktavosti, je dobré dodržet několik zásadních pravidel:

 • Vytvořit klidné prostředí
 • Neokřikovat ho a nepopohánět v řeči
 • Mluvit pomalu a klidně, nedávat moc otázek
 • Nedokončovat za něj věty ani myšlenky
 • Když se ním mluví, vypnout všechny rušivé přístroje
 • Věnovat mu plnou pozornost, pokud na Vás mluví
 • Nenechat nikoho, aby ho přerušoval
 • Obohacovat jeho slovní zásobu
 • Motivovat ho a vysvětlit, že každý máme nějaké potíže
 • Mluvit s ním o stresových situacích a pomoci mu je zvládnout

Není pravdou, že by za koktajícího potomka mohla nezodpovědná matka, ale jako rodič může dítěti pomoci. Mimo body, které jsou uvedeny výše, je pro dítě například důležitá i výživa – neměla by se mu dávat vysokokalorická strava, jako je čokoláda nebo kakao.

Pro dítě je období před nástupem do základní školy velmi důležité a pak samozřejmě samotná školní docházka. Dostane se totiž do jiného prostředí a jsou na něj kladeny vyšší nároky. Dítě by mělo být podporováno nejen ze strany rodičů, ale i ze strany učitele.

Čím dříve se začne s terapií, tím lépe. U dětí je zaměřena na rodinu a okolí dítěte, dítě se nemá přetěžovat a má mít pravidelný denní režim. Petr Staníček dodává, že čím je dítě starší, tím dochází v terapii ke změnám a popisuje celý proces: „Podporujeme sebevědomí dítěte. Ve spolupráci s psychologem nacvičujeme zvládnutí základních stresových situací – například děti jak nakupují, vytvoří frontu a pak se záměrně popichují a stresují za přítomnosti psychologa. Ten jim pomáhá, jak mají takovou situaci zvládat.

Závěrem tedy je, že pokud začne Váš potomek koktat, ihned vyhledejte pomoc logopeda, ale přitom dítě nijak nestresujte a Vy sami nezoufejte. Když se nepodaří nemoci zbavit, nevzdávejte se. Pravdou je, že koktavostí lidé trpěli vždy a zmiňují se o ní dokonce již antický lékař Hippokratés a filosof a přírodovědec Aristotelés. Koktalo i mnoho slavných osobností jako Winston Churchill a Charles Darwin.

Varovné příznaky koktání, které se ale nemusí projevovat najednou:

 • Opakování prvotních hlásek, slabik, částí slov
 • Křeč ve tváři, na krku i hrudi
 • Změny ve výšce hlasu
 • Nekontrolovatelný pohyb rtů a jazyka
 • Prodlužování hlásek nebo napínání hlasu
 • Vyhýbání se určitým slovům či hláskám
 • Potíže s pravidelným dýcháním
 • Různé pohyby celého těla i končetin

DJ


(Nehodnoceno)


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události