Jaká jsou zdravotní rizika kouření

Výskyt kterých onemocnění je spojen či ovlivněn kouřením? Odpověd je se bude zdát až přehnaná, ale je tomu skutečně tak, kouření způsobuje více než 50 onemocnění, z nichž více než 20 je smrtelných.

Kalkulačka: Spočítejte si vaše vlastní náklady na cigarety

Kardiovaskluární onemocnění

Podílí se 20% na výskytu kardiovaskulárních onemocnění na která u nás umírá 53% obyvatel. Nejčastěji na infarkt myokardu, na který lze nahlížet jako na důsledek dlouhodobého procesu aterosklerósy, která je kouřením velmi akcelerovaná.Složky tabákového kouře totiž přímo poškozují stěny tepen. Ale to zdaleka není všechno, mechanismy vedoucí k rozvoji kardiovaskulárních onemocněni jsou komplexní. Jsou to vasokonstrikce v důsledku aktivace sympatiku, zvýšení viskozity krve a stavu zvýšené srážlivosti krve v důsledku zvýšení hladiny fibrinogenu, zvýšení inbitoru aktivace plasminogenu, zvýšení leukocytů v důsledku chronických zánětů - kouření totiž snižuje imunitu, zvýšená glukosová tolerance může vést až k diabetu II. typu, zvýšená hladina homocysteinu, non-HDL cholesterolu, triglyceridů, zvýšená peroxidace LDL (low density lipoproteins), zvýšený tlak spolu s diabetem vedou k progresi aterosklerósy a zvýšená tepová frekvence zbytečně zatežuje srdce. Kardiovaskulární systém zatežuje i vysoká hladina Carbonylhemoglobinu (COHb) díky obsahu CO v tabákovém kouři. V této souvislosti mě napadá další oblíbený argument kuřáků. Častokrát od nich slyšíte, že kouření není zas tak škodlivý, neboť na frekventovaných křižovatkách nadejchá člověk to samý ne-li víc. Není to pravda pobyt v místech s velmi frekventovanou dopravou vede max. ke 2% COHb, ale vykouření jediné "lightky" k 6% COHb, obsah COHb, bývá u kuřáků bežně 6-10%COHb.

Aterosklerosa je vpodstatě zánět ve vrstvě intimy stěny arterie, který se pomalu zvětšuje a občas perforuje do průsvitu arterie - změní se na "prasklej vřed". "Prasknutí vředu" do arterie má za následek okamžitý vznik krevní sraženiny nad tímto defektem. Lumen tepny je utlačováno rostoucím "vředem" a přidáme-li k tomu krevní sraženinu, která na "vřed" nasedá, pak se průsvit tepny zúží natolik, že oblast srdečního svalu, za defektem se může dostat do existenčních potíží v důsledku příliš nízké dodávky O2.Pokud se krevní sraženina nerozpustí, dodávka O2 bude i nadále nízká a sval za překážkou nebude schopen podávat adekvátní výkon. Pokud se tepna zcela uzavře, myokard za překážkou odumře. Mechanismus aterosklerosy jsem zjednodušil témeř ad absurdum, takže prosím odbornou veřejnost o shovívavost.

Proces poškozování kardiovaskulárního systému je spojitý, někdy jsou změny skokovité. Člověk proto relativně dlouhou dobu před vlastním infarktem dostává od svého těla varovné signály, nejčastěji ve formě pálivé či řezavé bolesti a tlaku na hrudi zejména při fyzické námaze a stresu, což se označuje jako angina pektoris. Aterosklerosa se zamozřejmě nemusí a nevyskytuje pouze v tepnách zásobujících srdce, ale např. v mozkových tepnách. Následkem pak bývají cévní mozkové příhody (CMP), lidově mrtvice. Zasažení tepen nohou způsobuje ischemickou chorobu dolních končetin, onemocnění omezujícím pohyblivost člověka pro bolest svalů zapřičiněnou jejich nedostatečným zásobováním O2, nezřídka vedoucí až odumření končetiny s nutností její amputace. Další kardiovaskulární onemocnění u kterých kouření hraje negativní roli jsou trombangitis obliterans tzv. Buergerova nemoc - u nás dnes již vzácná a aneurysma aorty. Částečně sem lze zařadit i impotenci. Na ní se kouření podílí hned několika mechanismy. Jednak je to výše zmíněná aterosklerosa pánevních tepen - je to jednoduché zúženým řečištěm tepny tepny nemůže protékat tolik krve, kolik bychom v určitých situacích potřebovali mít v určitých oblastech, ale podílí se na ní fakt, že kouření snižuje hladinu testosteronu (kouření může vyvolávat dojem mužnosti kuřáka, ale biochemicky působí opačně. Jako 3. působí fakt, že kouření aktivuje sympatikus, což vede k vaskonstrikci (zúžení tepen).

Nádorová onemocnění

Kouření se podílí na výskytu široké palety nádorových onemocnění. Nejčastěji je to rakovina plic - 90% případů jsou kuřáci, objeví se až u 24% kuřáků. Možná je teď někdo zmaten, proto raději vysvětlující obrázek. Větší obdélník označuje populaci kuřáků, menší obdélník populací lidí trpících rakovinou plic. Šedá barva označuje kuřáky, kteří jsou zdraví, červená kuřáky, kteří rakovinou plic onemocněli. Modrá barva označuje nekuřáky trpící rakovinou plic. Jak jsem již zmínil výše, 30% rakoviny plic nekuráků je způsobeno pasivním kouřením. Navíc pokud kouříte, jste vystaven 13x většímu riziku vzniku rakoviny plic, než kdyby jste nekouřil. Rakovina plic je záludná tím, že přichází poměrně pozdě zhruba po 20 až 30 letech kouření, což je pro většinu lidí příliš dlouhá doba, aby přemýšleli o tom, co s nimi bude. Jiným důsledkem pozdního výskytu rakoviny je, že i kdyby teď všichni přestali kouřit, tak se výskyt rakoviny plic začne snižovat až za 20 let. Kouření ovšem nezpůsobuje pouze rakovinu plic, ale i nádory v ústní dutině včetně jazyka - současné požívání alkoholu násobí karcinogenní účinky kouření, nádory hrtnanu, hltanu, jícnu, žaludku, žlučníku, pankreasu, ledvin, močového měchýře, u žen cervixu - 1/3 případů, leukemie.

Ostatní onemocnění

Kouření též poškozuje dýchací systém a vyvolává nemoci jako je emfyzém - onemocnění, při kterém dochází k úbytku plicních sklípků, čímž se zmenšuje plocha, na níž dochází k výměně dýchacích plynů, chronické bronchitidy, zhoršuje astma. Dále je to vředová choroba žaludku a dvanácterníku. Pokud jde o reprodukční systém, je prokázána nižší plodnost kuřaček i kuřáků, vyšší riziko spontálních potratů, nižší porodní váha u dětí kuřaček, zvýšená perinatální mortalita. Impotenci jsem zmiňoval výše.

Závěr

Doufám, že jsem podal dost informací na to, aby se mi podařilo kouření dostatečně zdiskreditovat a ukázat na jeho kontraproduktivnost. Závěrem bych rád uvedl ještě pár nemedicinských důvodů proč přestat. Cigarety jsou ta největší chemie, co se týče aplikace psychoaktivních látek, kterou si dokážu představit. Pro srovnání, pokud si aplikujete nějaký pouliční ředěný heroin, můžete počítat kromě vlastní účinné látky ještě s dalšími příměsemi, jako můžou být třeba cukr, sádra atd. Počet příměsí se pohybuje max. v řádu jednotek ev. desítek, ale cigareta obsahuje přes 4000 aktivních látek z nichž je nejméně 100 karcinogenů. Významnou částí jsou additiva, tj. látky uměle přidávané za účelem zvýšení jejich prodejnosti. Cigareta může obsahovat až 700!!!! schválených additiv s různou fcí. Jenom proto, aby se kouř ladně odvíjel z cigarety je v cigaretě obsaženo navíc několik desítek látek. Většina z nich má ale zvýšit množství nikotinu absorbovaného kuřákem, což je nutné pro správnou chuť cigarety a samozřejmě také pro co nejrychlejší rozvoj fyzické závislosti. Jednou z nich je třeba amoniak, jenž mírně zvyšuje pH, v plicích což zvyšuje extrakci nikotinu. Mezi další lze jmenovat třeba methanol, nebo vinylchlorid.
1
1Honza Strep26. 6. 2012 19:23:35
Peknej clanek... mozna cas prestat kourit...)))

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události