Jak poskytnout první pomoc

První pomocí rozumíme kroky, jimiž je možné při správném a včasném zásahu postižené osobě zachránit život či výrazně omezit rozsah zranění.

Pravidla první pomoci:

Nebuďte lhostejní, vždy zareagujte! Nejprve se pokuste postiženého oslovit, nereaguje-li ani na oslovení ani na bolestivý podnět a máte-li podezření na zástavu dechu, zakloňte postiženému hlavu a zahajte masáž hrudníku a umělé dýchání. Pokud se postižený vyskytuje na místě, kde mu hrozí další nebezpečí, odstraňte ho pokud možno z jeho dosahu, při tom však dbejte i na vlastní bezpečnost. Nevíte-li, jak postupovat, či nedaří-li se vám, kontaktujte zdravotnickou záchrannou službu. Poskytnutí první pomoci je ze zákona povinné, její neposkytnutí se trestá.

 

Jak přivolat záchrannou službu:

* vytočte linku 155 či 112

* řiďte se důsledně pokyny dispečera, výzva k zavěšení vždy přichází z jeho strany

* dispečer vás bude instruovat, jak postupovat při poskytování první pomoci (telefonicky asistovaná první pomoc), a vyšle vám na pomoc výjezdovou skupinu s lékařem či bez něj.

* v některých případech záchranná služba vyžaduje doplnění informací o stavu zraněného apod., proto buďte i po ukončení hovoru stále na telefonu, z něhož jste volali.

* aby vás záchranná služba co nejsnáze našla, vyjděte jí vstříc, případně rozsviťte světlo apod.

* zajistěte, aby měl postižený u sebe doklady, pravidelně užívané léky či jejich seznam, telefon a kontakt na své blízké, hygienické potřeby, hotovost

* Při čekání na záchrannou službu nepřestávejte postiženého sledovat, lékař od vás může následně žádat doplňující informace. Je třeba sledovat zejména:

* zda je postižený při vědomí, orientuje se v místě čase a prostoru

* zda pravidelně dýchá, dýchání nedoprovázejí nezvyklé zvuky, zda se nezadýchává či neudává bolest na hrudi při dýchání, zdravý dospělý se v klidovém stavu nadechne v průměru 12-20krát za minutu

* zda jeho kůže nemá nezvyklé zabarvení (žluté, modrošedé červené apod.), není nezvykle suchá či vlhká kůže

* zda postižený není dehydratován (má suchý jazyk apod.)

* zda se postižený může hýbat, případěn do jaké míry (jen leží, sedí, dokáže samostatně či nikoliv), v jaké poloze se nacházel, když jste ho nalezli

* zda je postižený zraněn na hlavě, teče mu krev z nosu či ucha, má-li normálně velké zornice apod.

* zda má zranění v oblasti končetin, nakolik jsou pohyblivé, zda se prokrvují, je hmatatelný pul na kotníku

* zda je zraněn v oblasti hrudníku či břicha


(Nehodnoceno)


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události