Geneticky modifikované organismy

GMO je zkratkou pro geneticky modifikované organismy. Ty mají zpravidla prostřednictvím genového inženýrství upravené (modifikované) některé vlastnosti, které jsou výhodné buď pro výrobce nebo spotřebitele. Klasickým příkladem může být upravená odolnost kukuřice proti herbicidu Roundup, kdy po postřiku vše s výjimkou kukuřice hyne, nebo tzv. "zlatá rýže" obohacená o gen produkující provitamin A, od které si výzkumníci slibují vyřešení problému vysokého výskytu zrakových chorob ve třetím světě

 

GMO v potravinách
 
S potravinami, které jsou geneticky modifikované, se už můžeme skutečně setkat. Nejčastěji jde o výrobky ze sóji a kukuřice. Tyto plodiny jsou upravovány tak, aby byly odolné vůči některým pesticidům. To sice na jednu stranu usnadňuje pěstování, na druhou stranu to zvyšuje znečištění životního prostředí i závislost zemědělců (hlavně ve třetím světě) na jediné firmě, která dodává postřik i osivo proti postřiku odolné.
 
Od začátku roku 2002 u nás platí povinnost označovat výrobky obsahující geneticky modifikované organismy. Tuzemské i dovážené výrobky musí být podle zákona označeny nápisy v češtině: "tento výrobek obsahuje geneticky modifikovaný organismus" nebo "geneticky modifikovaný organismus". Toto označení musí být zřetelné - nikoli tedy malinkatými písmenky někde na dně krabice. Výrobky i jejich výrobci či dovozci musí být také zapsáni na seznamu u Ministerstva životního prostředí ČR. Ti, kdo poruší příslušné zákony, riskují až miliónovou pokutu.
 
Zatímco před několika lety našla Česká zemědělská a potravinářská inspekce několik výrobků s geneticky upravenou sójou, v této chvíli na našem trhu není žádný výrobek, který by nesl označení, že obsahuje geneticky modifikované organismy. Začátkem roku 2002 provedlo Greenpeace test deseti "podezřelých" výrobků, který žádné GMO neprokázal. To je dobrá zpráva, která ukazuje, že výrobci nejednají protizákonně.
 
Ohrožují nás GMO?
 
Zatím se zdá, že prostá konzumace geneticky modifikovaných plodin by neměla být pro lidi rizikem. Výjimkou mohou být lidé, kteří sní brambory a dostanou alergický záchvat, protože brambory byly geneticky "zkříženy" třeba s jahodami. Takovéto genetické manipulace jsou zatím spíše ve stádiu pokusů, takže v obchodě na ně narazíme asi vzácně. Někdo však nechce svými nákupy podporovat firmy, které geneticky modifikované rostliny pěstují. Při úniku těchto rostlin do volné přírody se dají následky těžko předvídat, hrozí kupříkladu jejich přemnožení na úkor původních plodin i narušení potravního řetězce mnoha živočichů, tedy rozvrat původního ekosystému.
 
Ekologické zemědělství nesmí používat GMO
 
Další cestou, jak se vyhnout geneticky modifikovaným potravinám, je kupovat produkty ekologického zemědělství. Poznáme je spolehlivě podle ekoznačky BIO.


(Nehodnoceno)


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události