Záchvaty křečí celého těla

Záchvaty křečí se projevují náhlým bezvědomím, záškuby až křečemi všech svalů, postižený zrychleně dýchá a po ustání problémů může být zmatený. K obnovení normálního stavu dochází během 20 minut až půl hodiny po odeznění potíží.

Záchvaty křečí se objevují nejčastěji u osob s mozkovým onemocněním (např. u epileptiků), srdeční arytmií, bývají také způsobeny dechovými poruchami či otravami.

Kapitoly

První pomoc

Nejprve zajistěte, aby se postižený při záchvatu nezranil, snažte se tedy zabránit pádu, případně ho zmírnit, odstranit z jeho dosahu předměty, o něž by se mohl poranit. V žádném případě nepoužívejte násilí (nepokoušejte se páčit postiženému čelisti apod.). Až křeče ustoupí, kontrolujte dech postiženého až do doby, než znovu nabude vědomí. Pokud se dostaví bezvědomí a zástava dechu, zahajte resuscitaci.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události