Tonutí

Sportovní aktivity, zejména adrenalinové, jsou v mnoha případech příčinami úrazů u dětí a mladých lidí. Utonutí je dokonce na druhé příčce, pokud jde o příčiny úmrtí mladých do 40 let věku, 40 % všech utonulých pak tvoří děti do 5 let.

Rozlišujeme dva druhy tonutí, tzv. vlhké a suché. V 80 % případů dochází k vlhkému tonutí, při němž postižený vdechne vodu do plic, naopak u suchého tonutí dochází k tomu, že voda podráždí hlasivky postiženého, následkem čehož dojde k jejich stažení. Velice často dochází k tonutí přeceněním sil v důsledku konzumace alkoholu.

Pro postižené je typická šedomodrá barva rtů, prstů a uší (tzv. cyanotické zbarvení).

Kapitoly

První pomoc

Máte-li k dispozici záchranný kruh či lano, hoďte je tonoucímu, případně s nimi k němu doplavte, ale držte se od něj v dostatečné vzdálenosti, aby na vás nedosáhl a neohrozil vás. Nemáte-li záchranné pomůcky, doplavte k tonoucímu, a pokud nejste dobří a silní plavci, vyčkejte, než se vyčerpá, a teprve poté se přibližte na dosah, obraťte ho na záda a doplavte s ním ke břehu. Pakliže tonoucí ztratil vědomí a nedýchá normálně či vůbec, přistupte k resuscitaci a následně přivolejte záchrannou službu.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události