Šokové stavy

Šokem rozumíme stav, při němž se organismu nedostává správného množství kyslíku a živin. Nejčastěji je způsoben velkou ztrátou krve, zejména v důsledku vnitřního krvácení, a postiženého ohrožuje na životě. Postižený se cítí malátný a apatický, někdy ztrácí vědomí a je obtížné u něj nahmatat puls na periferních tepnách (např. na rukách), ačkoli jeho frekvence přesahuje 90 tepů za minutu. Krevní tlak se často nepodaří změřit vůbec. Nemocný je bledý, polévá ho studený pot, objevuje se dehydratace, ale po podání většího objemu tekutin zvrací.

Kapitoly

Šokové stavy dělíme do čtyř kategorií:

  1. Při hypovolemickém šoku se v důsledku vnitřního či vnějšího krvácení, případně závažného nedostatku tekutin, např. při dehydrataci či popálení, snižuje průtok krve v cévách.
  2. V případě kardiogenního šoku srdce pumpuje nedostatečné množství krve, která tak nemůže okysličovat tělo.
  3. K septickému šoku dochází, pronikne-li infekce do krve a je jí rozšiřována dále po těle.
  4. Anafylaktický šok je nejzávažnější podobou alergické reakce vznikající nejčastěji v důsledku snížení množství tekutin, které kolují v krevním oběhu (při krvácení, masivních průjmech, zvracení, popáleninách), nebo selhání srdce jako pumpy (při infarktu myokardu).

Šokové stavy se vyznačují zvýšením tepové frekvence, snížením krevního tlaku, který se projevuje jako jako stále slaběji hmatatelný puls, žízní, studeným potem a chladnou kůží mramorovaného vzhledu, a to hlavně na periferii.

První pomoc

Nejprve uveďte nemocného do protišokové polohy, která spočívá v lehu se zdviženými končetinami, tím je možné získat až 1 litr krve pro důležité orgány. Neustále kontrolujte tep, krevní tlak a zda postižený neupadá do bezvědomí. Snažte se zjistit, co k šokovému stavu vedlo, a ošetřete postiženému případná zranění. Následně se pokuste z jeho dosahu odstranit veškeré rušivé elementy a zajistit, aby neprochladl či se nepřehříval. Volejte záchrannou službu. V žádném případě mu nepodávejte tekutiny, jídlo či léky a nenechte ho kouřit.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události