Resuscitace

Resuscitací neboli oživováním rozumíme soubor úkonů, které vedou k obnovení oběhu okysličené krve a zabraňují selhání orgánů. Sestává z masáže hrudníku a umělého dýchání.

Je třeba k ní přistoupit, pokud u postiženého došlo ke ztrátě vědomí, dušení, zástavě dechu či je jeho dýchání doprovázeno chrčením nebo jinými zvuky.

Pokud naleznete zraněného, nejprve mu položte otázku, zda je v pořádku. Nedostane-li se vám odpovědi a zraněný je v bezvědomí, zakloňte mu hlavu a zkontrolujte dech přiložením ucha k ústům a sledováním pohybu hrudníku. Pakliže nedýchá vůbec nebo nenormálně, přistupte k resuscitaci. Požádejte o pomoc další osoby a ujistěte se, že byla přivolána záchranná služba. Je-li zraněným dospělá osoba, provádějte vždy 30 stlačení hrudníku přibližně do hloubky 5–6 cm 100krát za minutu a následně 2 vdechy, u dětí se provádí 15 stlačení do třetiny hrudníku a následně 2 vdechy. Po stlačení musí následovat uvolnění trvající stejně dlouho jako stlačování.

Masáž srdce se provádí na tvrdé podložce s rukama propnutýma v loktech. Hranou dlaně je třeba tlačit jen na střed hrudní kosti, ramena udržovat nad místem stlačení a stehny svírat se zemí pravý úhel.

Umělému dýchání musí vždy předcházet záklon hlavy a zacpání nosního otvoru. Hlava musí být na podložce, není vhodné ji ničím podkládat. Má-li postižený vyjímatelnou zubní protézu, odstraňte mu ji z úst. Dýchání se provádí pozvolna, mělo by trvat minimálně 1 sekundu, aby se postiženému nenafoukl žaludek a jeho obsah se nevracel zpět a nedostal se do dýchacích cest. Pokud u zraněného při umělém dýchání nedochází ke zvedání hrudníku, může mít v dýchacích cestách překážku. Můžete postiženému zvednout nohy, napomůžete tím centralizaci krevního oběhu. Je-li to možné, doporučuje se po dvou minutách resuscitace požádat jinou osobu o vystřídání.

Pakliže neumíte či nechcete dát zraněné osobě umělé dýchání, vždy provádějte alespoň masáž srdce. Resuscitaci v žádném případě nepřerušujte, dokud se mu zraněná osoba nezačne bránit a sama normálně dýchat nebo dokud ji nepřevezmou pracovníci záchranné služby. Jedině v případě, že naleznete dospělou zraněnou osobu na opuštěném místě a nemáte přístup k telefonu, nezahajujte resuscitaci a okamžitě běžte vyhledat pomoc. U dětí, tonoucích a dusících se osob provádějte resuscitaci po dobu jedné minuty, teprve poté jděte pro pomoc.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události