Poranění kostí – zlomeniny

Mezi zlomeniny neboli fraktury řadíme zlomení, nalomení nebo naštípnutí kosti. Nejčastěji se s nimi potýkají starší lidé, jelikož s věkem kosti, ač se jedná o velice pevnou tkáň, postupně slábnou a řídnou a problematičtějším je stává i proces hojení. Dále tato zranění postihují osoby s nemocemi kostní dřeně, zejména s osteoporózou, a děti, jejichž kosti jsou ještě ve vývinu, jsou měkké a pružné. To je také důvod, proč jsou u nich zlomeniny méně vážné, tkáň rychle doroste a zregeneruje se.

Dle způsobu nalomení a závažnosti rozlišujeme několik kategorií zlomenin, např. zavřené a otevřené. Je-li zlomenina otevřená, nedochází u postiženého k poranění pokožky. Naopak při otevřené zlomenině je zranění rozsáhlejší, poraní se vnější tkáň, kost se musí více srovnat a je třeba léčit i měkké tkáně a kůži. Zlomeniny nebývá složité rozpoznat, zraněné končetiny jsou špatně pohyblivé, každý pokus a pohyb je velice bolestivý, postižené místo otéká a někdy dochází i k dislokaci kosti, tedy k jejímu posunutí na jiné místo.

Příznaky zlomenin rozdělujeme na jisté a nejisté. K jistým patří tzv. krepitace, tedy zvuk, který vzniká, když se úlomky úplných zlomenin třou o sebe. K nejistým řadíme otok končetiny, omezenou hybnost a bolest.

Kapitoly

První pomoc

U otevřených zlomenin je třeba vždy ošetřit vzniklé rány, aby se do nich nedostala infekce. Následně se pokuste zlomeninu posunout na původní místo tak, že za ni zatáhnete a poté táhnete proti ní, tento úkon pomáhá i proti otékání končetiny. Končetinu je nutné v této poloze zafixovat, a to přes dva klouby, nad i pod zlomeninou. Přes látku přiložte chladivý obklad a sledujte, zda je končetina v periferních částech citlivá, pohyblivá a zda je možné na ní nahmatat puls. Přivolejte záchrannou službu nebo zraněného sami převezte k ošetření.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události