Poranění kloubů

Na základě vážnosti rozlišujeme čtyři kategorie kloubního poranění:

  1. Přepětí neboli distenze kloubního pouzdra, při níž je kloub bolestivý a otéká.
  2. Roztržení neboli ruptura kloubního pouzdra, kdy se v kloubu vytvoří krevní výron a dochází k jeho omezené hybnosti.
  3. Podvrtnutí neboli distorze kloubu, při které dojde k vyskočení kloubní hlavice z kloubní jamky a k jejímu opětovnému návratu na místo. Důsledkem je rozvláknění až roztržení vazivového obalu a porušení cév. Toto zranění nejčastěji zasahuje kotníky a prsty na rukou.
  4. Čtvrtým typem kloubního poranění je vykloubení, jímž rozumíme tupé poranění kloubu, při němž se kloubní hlavice posune ven z jamky. Rozlišujeme dva druhy vykloubení. V případě luxace, úplného vykloubení, se kloubní jamka a kloubní hlavice vůbec nedotýkají a kloub udržuje na místě pouze měkká tkáň. Naopak při subluxaci, neúplném vykloubení, jsou obě části kloubu v kontaktu a zranění tedy není tak vážné. Pokud však vykloubení nastane při nehodě, např. v důsledku trhavého pohybu, nezřídka bývají poškozeny i okolní svaly a měkké tkáně.

Při podvrtnutí kotníku může být vaz částečně či zcela poškozen, natržen anebo přetržen. V místě podvrtnutí se objeví otok, modřina namodralé až fialové barvy, a pokud byly natrženy vazy, přidá se i krevní výron. Zraněný kotník hodně bolí, někdy se může i lehce deformovat, nepřirozeně se vytočit. Postižený nedokáže na nohu našlápnout.

Léčí se hlavně klidovým režimem, zraněný musí nohu co nejméně zatěžovat, několikrát denně postižené místo ledovat a stahovat za pomoci kompresního obvazu. Je vhodné také předcházet otokům a nohu udržovat v poloze nad úrovní srdce, tím se postiženému zároveň mírně uleví od bolesti. Je-li zranění vážnějšího charakteru, např. došlo-li k přetržení vazů, je nutné operativní řešení.

S poškozením kloubů a vazů nejčastěji bojují sportovci a osoby, jež na klouby vyvíjejí zvýšenou zátěž. I při lehčích zraněních je vždy nutné důsledně dodržovat doporučenou léčbu až do úplného vyléčení, tedy dokud porušené vazy nesrostou a nezregenerují se. Předčasné ukončení léčby a námaha může způsobit jejich opětovné poškození, které se může v některých případech stát chronickým.

Jedná se o velice bolestivé zranění, doprovázené v některých případech i horečkou či malátností. Vykloubení je zpravidla patrné na první pohled, protože postižené místo je v nepřirozené pozici a pod kůží je patrný obrys kloubu.

S vykloubeným kloubem je vždy třeba navštívit lékaře, který provede tzv. repozici neboli navrácení kloubu na původní místo. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi bolestivý úkon, bývají před jeho provedením postiženému podána anestetika.

Kapitoly

První pomoc

Zranění se rozhodně nepokoušejte „rozchodit“, ustaňte v pohybu a zvedněte postiženou končetinu nad úroveň srdce. Přes látku přikládejte chladivé obklady a následně kloub stáhněte elastickým obvazem, abyste zmírnili otok a krevní výron. V případě vykloubení v žádném případě sami nevracejte kloub na původní místo, to přísluší jen lékaři. Zkontrolujte, do jaké míry je končetiny citlivá a zda se prokrvuje v periferních částech. Vyhledejte lékaře. Zraněnému nepodávejte žádné nápoje ani jídlo a nenechte ho kouřit.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události