Popálení, opaření

Popáleniny a opařeniny jsou velice bolestivá tělesná poškození, k nimž dochází působením chemických látek, elektrického proudu, vlivem vysokých teplot nebo ozáření. Doba hojení je obvykle velmi dlouhá, neboť se v místě poškození nejprve vyhojí stará tkáň a následně zde roste nová. Dle míry poškození povrchu těla rozlišujeme popáleniny prvního až čtvrtého stupně.

U popálenin prvního stupně je zasažena pouze povrchová část pokožky, což se vyznačuje zarudlou kůží, lehkým opuchnutím poškozeného místa, v některých případech se objeví i menší tmavé červené skvrny. Popáleniny druhého stupně zasahují spodní část pokožky, stejně jako u prvního stupně je kůže začervenalá, tentokrát se na ní však navíc tvoří puchýře a otoky. Popáleniny třetího a čtvrtého stupně patří mezi těžké popáleniny, postižený si u nich nestěžuje na bolest v místě popálení, neboť v oblasti došlo k přerušení nervových spojení. Kůže má u popálenin třetího stupně bílou barvu, u popálenin čtvrtého stupně černou, je zničená, zuhelnatělá.

Kapitoly

První pomoc

Neprodleně postiženého odveďte z dosahu působení tepla a sundejte mu veškeré ozdoby, které by ho mohly škrtit a mohly by být obtížně odstranitelné, až v místě poškození vznikne otok. Odstraňte hlavně kovy, protože udržují teplo. Přiškvařené části oblečení nikdy neodtrhávejte. Je vhodné postiženému ulevit ochlazováním popáleného místa tekoucí vodou o teplotě cca 8 °C. Vždy však dbejte na to, aby nedošlo naopak k podchlazení.

Pokud disponujete sterilním krytím (Water-Jel, Burnshield apod.), přiložte je na popálená místa, nikdy je však ničím nezasypávejte, nemažte apod. U popálenin obličeje je často podezření na popálení dýchacích cest či nadýchání se zplodin hoření, proto můžete popálenému dát dvě dávky spreje pro astmatiky rozšiřujícího průdušky nebo kortikoidu . Kontaktujte záchrannou službu.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události