Podchlazení

Podchlazením rozumíme celkové poškození organismu způsobené dlouhodobým pobytem v chladu. Nejčastěji se objevuje u bezdomovců a milovníků zimní turistiky. Vyznačuje se celkovým útlumem, který může vést až k bezvědomí, a dále zpomalením a obtížnou hmatatelností pulsu.

Kapitoly

První pomoc

Nejprve je třeba zabránit dalším tepelným ztrátám v organismu, proto oblékněte postiženému čepici a rukavice a nehýbejte jeho končetinami. Dále přistupte k jeho zahřívání, není však vhodné ho přivést z chladu do přehřátého prostředí, ohřívání musí být postupné. Zajistěte mu přísun dostatečného množství teplých sladkých nápojů a dalších energeticky bohatých potravin, např. čokolády, v žádném případě mu ovšem nepodávejte alkohol.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události