Otřes mozku

Při otřesu mozku se přechodně mění biochemie mozkových buněk, postupně však dochází k samovolné úpravě stavu. Jedná se o nejlehčí mozkové poranění vůbec.

Vyznačuje se krátkodobým bezvědomím, bolestí hlavy, amnézií na událost, zmateností, nevolností doprovázenou zvracením a zejména nápadnou spavostí.

Kapitoly

První pomoc

Nejprve zkontroluje základní životní funkce postiženého a následně se zaměřte na to, zda není zraněn, sledujte zejména šířku zornic a jejich reakci na světlo, podívejte se, zda postiženému nevytéká krev z uší či nosu.

Pokud disponujete krčním límcem, nasaďte mu jej. Neztratil-li postižený vědomí, uveďte jej do lehu a podložte mu hlavu. Při bezvědomí jej uložte do stabilizované polohy a volejte záchrannou službu.

Pokud jste zjistili zranění, snažte se je jednoduše ošetřit aplikací obvazu. Je-li postižený nápadně spavý, je nezbytné ho vždy po hodině budit a přesvědčit se, že je při vědomí.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události