Otravy

intoxikace

Otrava vzniká tak, že se do organismu skrze trávicí trakt, dýchací cesty či cévní řečiště dostanou biologicky aktivní, jedovaté látky. Dochází k tomu nejčastěji při sebevražedných pokusech, u uživatelů návykových látek a u malých dětí, mezi postiženými jsou dále osoby, jež se nadýchaly toxických zplodin a výparů či omylem zaměnily láhve s tekutinou.

Kapitoly

První pomoc

Dostala-li se látka do těla trávicím traktem a u postiženého nedošlo k poruše vědomí, snažte se vyvolat zvracení. Byla-li látka inhalována, umožněte postiženému přístup na čerstvý vzduch či alespoň místnost dostatečně vyvětrejte. Vyhledejte zbytky toxické látky, např. obaly od léků, zbytek drogy apod., abyste je mohli následně poskytnout záchranné službě. Kontaktujte záchrannou službu na tel. 155 nebo 112 a do jejího příjezdu u postiženého neustále sledujte základní životní funkce, tedy vědomí, dýchání, puls. Abyste zabránili vstřebání toxické látky do organismu, podejte aktivní živočišné uhlí, a to v množství až 1 g na kilogram váhy, případně ho ještě doplňte projímadlem.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události