Otrava alkoholem

Otrava alkoholem se od 0,5 ‰ vyznačuje zarudnutím kůže, ztrátou zábran a euforií. Od 1 ‰ se přidává narušení řeči a rovnováhy a poruchy vnímání, od 2 ‰ pak zmatenost, zvracení, pomočení. Také se postiženým postupně rozšiřují cévy, klesá tělesné teplota a objevuje se riziko bezvědomí s následným vdechnutím zvratků a udušením. Vyšší než 5‰ hladina alkoholu v krvi může být život ohrožující.

Kapitoly

První pomoc

Uveďte postiženého do stabilizované polohy, případně jej položte na břicho, aby nehrozilo, že vdechne zvratky. Pravidelně ho kontrolujte a sledujte, zda neupadá do bezvědomí, a to zvláště pokud je možné, že utrpěl úraz hlavy. Pokud nastane hluboké bezvědomí (stav, kdy postižený nereaguje ani na bolestivé podněty), okamžitě přivolejte záchrannou službu.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události