Omrzliny

Omrzlinami rozumíme lokální poškození tkání, jež je způsobeno chladem. Rozlišujeme 3 stupně omrzlin: Pro omrzliny I. stupně je charakteristická zarudlá, málo citlivá kůže, pro omrzliny II. stupně necitlivá, nažloutlá kůže s puchýři a u omrzlin III. stupně dochází k odumření tkání a odlamování omrzlých částí těla. U postižených tkání se v důsledku chladu stahují cévy a tím dochází k poškození tkání organismu.

Kapitoly

První pomoc

Nejprve se pokuste omrzlé části těla jemně rozhýbat a postupně je zahřívat, aby se více prokrvily, kůži však ničím netřete. Pokud nedošlo k celkovému podchlazení, můžete požít malou dávku alkoholu či nitrátů.

Přesuňte se na teplé místo, zujte si boty, sundejte prstýnky, hodinky a další ozdoby, které by mohly bránit průtoku krve v postižených oblastech. Svlečte se z mokrého oblečení a pijte teplé sladké nápoje. Dále je potřeba omrzlá místa zahřívat tělesným teplem, v žádném případě je ovšem neomývejte teplou vodou, je třeba postupovat zlehka, zvolte tedy nejprve pro prvních několik minut (minimálně 20) vodu vlažnou. Omývání omrzlin teplou vodou může poškodit tkáň ještě více.

Postižená místa je nutné chránit před mechanickým poškozením, rozhodně je ničím netřete a případné puchýře nepropichujte. Můžete užít léky s protizánětlivými účinky či Aspirin, pomůže zředit krev. Přetrvávají-li omrzliny i po těchto krocích, je možné přistoupit k dlouhé vodní lázni o teplotě přibližně 37°C, která zajistí rychlé a účinné zahřátí. Po ní omrzlá místa opatrně, ale pečlivě osušte a sterilně je zakryjte. Doporučuje se pravidelně pít a doplňovat vitaminy a minerály.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události